Zorgsysteem

Het zorgsysteem, wat bedoel ik ermee? Wanneer kom je terecht in het Zorgsysteem? Welke mensen zien we in het zorgsysteem?

Als hulpverlener? Als hulpvragende?

Als patiënt?

Wanneer ben je patiënt? Wanneer lijdt je ?

 Wat is de functie van het Zorgsysteem, als het zoveel lijden veroorzaakt?

Kim Boom – ZORGVERLENER

” Er zijn mensen die lijden, er zijn mensen die doen alsof ze lijden. “

        Zorgsysteem

K

• Jung

Carl Gustav Jung ( 1875-1961 ) nam in psychiatrische ziekenhuizen waar, hoe mensen die stemmen hoorden en als ‘gek’ bestempeld werden, zo ‘gek’ niet waren. Deze mensen wisten dingen uit de geschiedenis van de mensheid, die zij onmogelijk uit dit leven konden weten.  

K

• DSM

De DSM staat voor Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. De DSM is in het leven geroepen 7 jaar na de WOII. Voor mensen die psychisch lijden.

K

• Martin Appelo

Apppelo spreekt van een narcistische persoonlijkheidsstoornis,  wanneer er sprake is van:

 • Neiging zichzelf op te blazen
 • Gebrek aan wederkerigheid
 • Neiging mensen die kritiek leveren van zich af te stoten en te vernederen
 • Ontstaan door een instabiele basis, als kind niet gezien en erkend worden in de emotionele behoefte van het kind en daardoor basaal wantrouwen in de mens in de buitenwereld
 • lijdensdruk

Mijn Visie

Met het Zorgsysteem, bedoel ik het systeem in de Zorg, waar je terecht komt wanneer je ‘patient’ bent. Wanneer je lijdt.

Op lichamelijk vlak, op geestelijk vlak.

In deze heb ik het over de Geestelijke gezondheidszorg. Jeugdzorg en de GGZ.

Mensen die hier terechtkomen omdat zij geestelijk lijden. Of waarvan wij denken dat ze geestelijk lijden.

Mensen die we hier ‘patient’ noemen.

Wanneer is iemand patiënt? 

Iemand is patient wanneer hij ziek is. Wanneer hij lasten ervaart van zijn ziekte in het dagelijkse leven. Wanneer iemand niet ‘normaal’ kan functioneren door zijn ziekte, in het dagelijkse leven. Wanneer hij door zijn ziekte belemmert wordt in zijn dagelijkse leven.

Wanneer is iemand geestelijk patiënt?

Iemand is geestelijk patiënt wanneer hij een ziekte heeft in zijn psyche. Wanneer hij chronisch lasten ervaart van zijn ziekte in het dagelijkse leven. Wanneer hij door zijn ziekte niet normaal kan functioneren en wanneer hij door zijn ziekte belemmert wordt in zijn dagelijkse leven.

De Geestelijke Gezondheidszorg.

In de Geestelijke Gezondheidszorg wordt gebruik gemaakt van diagnoses/classificaties uit de DSM.

“Het Diagnostic en Statistic Manual voor Mental Dis-orders.”

Het handboek in het zorgsysteem voor mentale stoornissen die we verkeerd besteld hebben. Niet besteld zelfs.

En omdat we ze niet besteld hebben en niet weten wat we er nu eigenlijk mee moeten en omdat ze afwijken van ‘de Norm’ hebben we deze mensen bestaansrecht in de DSM gegeven.

Ik heb me met name verdiept in de Narcistische Persoonlijkheidsstoornis en de anti-sociale persoonlijkheidsstoornis .

Persoonlijkheidsstoornissen die zich kenmerken door een ‘gebrek aan emotionele empathie’. Een gebrek aan het kunnen ervaren van schuld en schaamte. Schuld en schaamte wat maakt dat mensen geestelijk lijden. 

Mensen die ‘we’ tot op heden diagnosticeren als de narcistische persoonlijkheidstoornis en de anti-sociale persoonlijkheidsstoornis lijden niet geestelijk. Zij kunnen ‘normaal’ functioneren, ervaren geen chronische lasten van hun ziekte in het dagelijkse leven. Deze mensen worden niet belemmert in hun dagelijkse leven.

Het zijn de mensen in hun omgeving die lijden aan hún stoornis.

Mensen die in het bezit zijn van een moreel kompas.

We mogen deze mensen geen persoonlijkheidsstoornis toekennen, niet als psychiater, niet als psycholoog, niet als mens. 

Deze mensen kunnen we niet behandelen vanuit de Geestelijke gezondheidszorg die in het leven is geroepen voor mensen die geestelijk lijden. ( Waaraan ? )

Deze mensen lijden niet geestelijk. Deze mensen kunnen we niet ‘beter’ maken. Kunnen we niet genezen. Deze mensen zijn geen geestelijk patiënt!

Deze mensen horen niet thuis in de geestelijke gezondheidszorg. Deze mensen horen thuis in het rechtssysteem. Daar waar zij terechtgekomen zijn.

Als bewust dader. 

Geestelijk patiënt

 • groot moreel kompas
 • eetstoornissen
 • ADHD
 • ADD
 • autisme
 • PTSS
 • acute psychose
 • verward
 • steeds terugkerende burn-out
 • chronische depressie
 • lijdt aan schuldgevoelens
 • lijdt aan schaamtegevoelens
 • lijdt aan zelf-veroordeling.
 • extreme woede-uitbarstingen
 • hechtingsproblematiek
 • verslavingsproblematiek
 • etc.etc.

Herkenning patiënt

 • neemt schuld op zichzelf 100% 100%
 • co-dependecy 100% 100%
 • groot verantwoordelijkheidsgevoel 100% 100%
 • parentificatie 100% 100%
 • Spiritueel 100% 100%
 • hechtingsstoornissen 100% 100%
 • bagatelliseren 85% 85%
 • diepe doordenkers 100% 100%

Mythes

 

” De Mens die we diagnosticeren als een Narcistische persoonlijkheidsstoornis of anti-sociale persoonlijkheidstoornis lijdt aan zijn stoornis. 

De mens die zich kenmerkt door de afwezigheid van een innerlijk moreel kompas, de mens die chronisch gewetenloos is, lijdt niet aan zijn stoornis.

Deze mensen ervaren geen geestelijk lijden en kunnen we ook niet behandelen voor geestelijk lijden. Daar waar de Geestelijke Gezondheidszorg voor bedoeld is.

” Als mens mogen we iemand geen narcistische of anti-sociale persoonlijkheidsstoornis toekennen “

Niet alleen als mens, maar ook als psycholoog of psychiater mogen we die mensen die zich kenmerken door de afwezigheid van een moreel kompas, geen persoonlijkheidsstoornis toekennen. 

Deze mensen hebben geen persoonlijkheid, deze mensen hebben geen stoornis, deze mensen hebben geen stoornis in de persoonlijkheid. Deze mensen horen niet thuis in de DSM. 

” Evidence – based “

Wetenschap & ervaringen verbonden

 

%

zorgsysteem vs. mensheid

%

liefde vs. angst

%

bewust dader vs. onbewust dader

%

Man vs. Vrouw

%

Mis-behandeling in zorg

%

Nature vs. Nurture

Zorgsysteem & NARCISME

GOEDAARDIG vs. KWAADAARDIG NARCISME

In het Zorgsysteem wordt er tot op heden gehandeld vanuit destructief narcisme voor de mens  die als hulpvrager binnenkomt en die geestelijk lijdt.

Of het nu vanuit een goede aard of vanuit een kwade aard komt. Bewust of niet. In al deze gevallen destructief voor de mens die lijdt aan het trauma van het niet gezien, niet gehoord, niet erkend worden. Voor mensen die lijden aan de gevolgen van narcistische mishandeling.

Kim’s Woordenboek

FAQ | Zorgsysteem Begrippenlijst

Mijn definitie van …..

 

Zorgsysteem

Systeem waar je terechtkomt als je lichamelijk of geestelijk lijdt

Patiënt

Mens wat geestelijk of lichamelijk lijdt

Geestelijk patiënt

Mens wat geestelijk lijdt

hulpvrager

mens wat geestelijk lijdt, mens wat doet of hij geestelijk lijdt

hulpverlener

mens wat hulp verleent aan hulpvrager

Hulp

Wil jij je verdiepen in het Zorgsysteem? 

Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen!

Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen!

Volg mijn blog nieuwsbrief voor handige tips en informatie rondom onderwerpen zoals HSP en narcisme. Vul hieronder je e-mailadres in.

 

Bedankt voor het volgen van mijn blog :)

Share This