Trauma

Trauma, wanneer is er sprake van trauma? Wat bedoelen we met trauma?

Wanneer is iets traumatisch? Wat ervaren we als traumatisch?

Wat is trauma? 

Wat is het verschil tussen een ‘gevoeligheid voor afwijzing’ en het ‘ trauma ‘ van afwijzing?

Hebben we het hier niet over ‘hechtingstrauma’?

Wat zijn de gevolgen van ‘afgewezen worden’?

Op korte termijn? Op lange termijn?

Thuis of door de maatschappij?

 En wanneer spreken we van een persoonlijk hechtingstrauma en een collectief hechtingstrauma?

Wat is de bedoeling van trauma als het zoveel lijden veroorzaakt?

Kim Boom – trauma-ervaringsdeskundige

” Angst = trauma “

        Trauma

K

• Jung

Carl Gustav Jung ( 1875-1961 )was een Zwitsers psychiater en psycholoog. Jung zag trauma als ‘iets’ wat alle mensen in het leven meemaken en als iets om van te groeien. Hij beland na een heftig conflict met Freud, volgens zijn omgeving in een acute psychose. Zelf zag hij dat niet als psychose, maar als groei.

K

• Dr Jonathan Shay

Professor Jonathan Shay (1941) Ontdekte bij Vietnamveteranen in 1987, dat de bestaande behandelingen gericht op PTSS niet werkten. Hier was iets anders aan de hand. Deze mensen leden aan een Moral Injury. 

K

• Elke van Hoof

Van Hoof heeft het over ‘een overgevoeligheid voor afwijzing, waar zij het mijns insziens over het trauma van afwijzing’ heeft. Het trauma van afwijzing thuis en/of door de mensheid. Het niet gezien, niet gehoord en niet erkend worden door de mensheid wat traumatisch IS. Wanneer we door de mensheid, door onze eigen mens-soort worden afgewezen is dat traumatisch! 

Mijn Visie

Trauma = Angst

Er zijn veel verschillende vormen van trauma. Lichamelijk trauma. Emotioneel trauma. Geestelijk trauma. Hechtingstrauma. Het trauma van narcistische mishandeling.

Losse traumatische ervaringen. Met een begin en een eind. Chronische traumatische ervaringen. Zonder duidelijk begin en eind.

Persoonlijk trauma. Collectief trauma.

Ik belicht hier het trauma van narcistische mishandeling.

Persoonlijk en Collectief.

Het trauma van narcistische mis-handeling.

Geestelijke mis-handeling, emotionele mis-handeling, lichamelijke mis-handeling ( lange termijn ), psycho-logische mis-handeling, morele mis-handeling, ziels-mishandeling. 

Wanneer je met het trauma van narcistische mishandeling te maken hebt, heb je te maken met rationeel/geestelijk trauma, met emotioneel trauma, met moreel trauma. Met complex trauma.

Wanneer je te maken hebt met ‘alleen’ narcistische mishandeling, dus er is niet daadwerkelijk sprake geweest van sexueel of  lichamelijk aanwijsbaar geweld, met een begin en een eind, is je leven een aaneenschakeling van traumatische ervaringen, zonder begin en een eind.

Dan is het zoeken naar het trauma, als het zoeken naar een speld in een hooiberg.

Het trauma is die hooiberg.

Wanneer je met narcistische mishandeling te maken hebt, is er ten allen tijde sprake van gaslighting.

Narcistische mis-handeling = gaslighting!

Op alle vlakken is er ingebroken in je ziel. Je bent volledig losgekoppeld van dat wat in je ziel aanwezig is.

Er is ingeplugd in jouw denken. In jouw voelen. In jouw ervaringen. In jouw ziel.

Op alle vlakken wordt de verbinding met de realiteit in je Zelf verbroken.

Rationeel, emotioneel en moreel.

Je bent volledig de verbinding met de realiteit kwijt. De verbinding met de realiteit in je Zelf, de verbinding met de realiteit in het leven. De verbinding met de realiteit in de mensheid.

Je bent volledig gedissocieerd. Je bent er niet.

Wanneer je vervolgens op zoek gaat naar een hulpverlener, in het rechtssysteem of in het Zorgsysteem, waarvan je mag verwachten dat deze er kennis en verstand van hebben, omdat zij ervoor geleerd hebben, wordt je opnieuw getraumatiseerd. Door gewetenloosheid of door de onwetendheid van de hulpverlener.

Gaslighting bewust:

Het slachtoffer bewust onjuiste informatie verschaffen/onthouden met als gevolg het slachtoffer aan zichzelf, aan zijn herinneringen en aan zijn gezonde verstand te doen laten twijfelen. Met het doel het slachtoffer afhankelijk te maken.

Het slachtoffer wordt tot dader gemaakt, de dader wordt tot slachtoffer gemaakt. Door de daadwerkelijke dader. Vervolgens door het systeem. Door het rechtssysteem. Door het Zorgsysteem. Door het systeem in de mensheid.

Voor daadwerkelijke slachtoffers die narcistische mishandeling wel of niet erkend hebben, en waar de symptomen niet als zodanig herkend en erkend worden, her-traumatiserend.

Het door de maatschappij, door de omgeving als dader weg worden gezet, is mischien nog wel traumatischer dan de mishandeling door de dader zelf!

Gaslighting onbewust: 

Het slachtoffer onbewust onjuiste informatie verschaffen/onthouden met als gevolg het slachtoffer aan zichzelf, aan zijn herinneringen en aan zijn gezonde verstand te doen laten twijfelen. Met het doel zijn eigen illusie van zijn mensbeeld in stand te houden. Zijn illusie dat alle mensen in essentie licht en liefde zijn.

 

Gaslighting, bewust of onbewust, willens en wetens of niet, het heeft verregaande en diepgaande gevolgen voor het voortbestaan van de mens en de mensheid, wanneer we het niet kennen, herkennen en erkennen.   

Collectief trauma

Als mensheid met het moreel kompas hebben we enorm veel overlevingsmechanismen ontwikkeld rondom de mens zonder het moreel kompas. Rondom de mens die gewetenloos en meedogenloos op de wereld komt.

De mens die met alleen Angst in de ziel op de wereld komt.

De mens die het oorspronkelijke trauma is.

ANGST = TRAUMA

Persoonlijk en collectief.

Persoonlijk trauma

Als oude ziel met het moreel kompas heb je  enorm veel overlevingsmechanismen ontwikkeld rondom de mens zonder het moreel kompas in de ziel. Rondom de mens die gewetenloos en meedogenloos op de wereld komt.

De mens die met alleen Angst in de ziel op de wereld komt.

De mens die het oorspronkelijke trauma is.

ANGST = TRAUMA

Reëele Angst?

Ondanks dat je met narcistische mishandeling niet met een acuut levensbedreigende situatie te maken hebt, heb je wel degelijk te maken met een levensbedreigende situatie.

Langdurig in de omgeving van mensen met alleen ANGST in de ziel is een reële Angst. Als mens met een moreel kompas bevindt je je in een levensbedreigende situatie. Je wordt levend ont-bonden, met alles wat zich in je Zelf bevindt.

De gevolgen zien we in het Zorgsysteem. In de Geestelijke Gezondheidszorg. In de lichamelijke Gezondheidszorg.

Lange termijn symptomen

 • systeem op chronische alertheid
 • chronisch dadergevoel
 • niet meer helder kunnen denken
 • niet meer helder kunnen zien
 • niet meer helder kunnen voelen
 • geen realistisch mensbeeld
 • geen realistisch zelfbeeld
 • geen realistisch beeld van het verleden
 • geen realistisch beeld van de toekomst
 • chronische PTSS
 • chronisch gewetensconflict
 • geheugenverlies
 • concentratiestoornissen
 • hechtinsgsstoornissen
 • emotioneel ontregeld zijn
 • burn-out/bore-out
 • persoonlijkheidststoornissen
 • etc. etc.

Lange termijn Symptomen

 • chronische PTSS 100% 100%
 • chronisch gewetensconflict 100% 100%
 • geheugenverlies 85% 85%
 • concentratiestoornissen 100% 100%
 • hechtingsstoornissen 100% 100%
 • emotioneel ontregeld 100% 100%
 • burn out/bore out 75% 75%
 • persoonlijkheidsstoornissen 80% 80%

Korte termijn symptomen 

 • systeem op acute alertheid
 • niet meer helder kunnen denken
 • niet meer helder kunnen zien
 • Niet meer helder kunnen voelen
 • geen realistisch mensbeeld
 • geen realistisch zelfbeeld
 • geen realistisch beeld van het verleden
 • geen realistisch beeld van de toekomst
 • acute PTSS
 • acute psychose
 • herbelevingen
 • afkickverschijnselen
 • paranoia
 • overspannen
 • moord
 • zelfmoord
 • verward
 • etc. etc.

Korte termijn  Symptomen

 • PTSS 85% 85%
 • acute psychose/delier 100% 100%
 • herbelevingen 100% 100%
 • afkickverschijnselen 100% 100%
 • paranoia 50% 50%
 • overspannen 100% 100%
 • moord/zelfmoord 100% 100%
 • verward 100% 100%

Waarschuwingssignalen

In de relatie

 • Chronisch gewetensconflict, Moral Injury; schuld, schaamte, zelfveroordeling
 • chronisch dadergevoel, het is mijn schuld dat….
 • extreme woede-aanvallen
 • alle woorden op een weegschaal moeten leggen
 • dissociatie
 • geen vreugde en verrassing meer kunnen ervaren
 • diepe haatgevoelens naar je partner, kind, ouder
 • het gevoel hebben dat je het je plek op aarde moet verdienen
 • grote minderwaardigheidsgevoelens
 • depressie
 • burn-out
 • van alles ‘voelen’ maar er niet de vinger op kunnen leggen.
 • steeds weer, na een ‘ goed gesprek’,  in verwarring achterblijven.
 • perfectionisme.
 • geen grenzen aan kunnen geven
 • paranoia gedrag
 • altijd het gevoel hebben dat je ‘op scherp staat’.

 Uit de relatie 

 • lichamelijke afkickverschijnselen
 • geestelijk, emotioneel dood
 • voelt als amputatie van de ziel
 • geestelijke afkickverschijnselen
 • herbelevingen ( positief en negatief )
 • extreme woede-aanvallen
 • geen zinvolheid meer kunnen ervaren
 • niet meer weten wie jij zelf bent
 • wat heeft mij bezield?
 • paranoia
 • verward
 • PTSS
 • Chronische PTSS
 • acute psychose
 • parentificatie
 • co-dependency
 • grote minderwaardigheidsgevoelens
 • lange tijd het gevoel hebben dat je op ‘scherp’staat. 

Mythes

 

” Ik heb geen trauma “

Alle mensen hebben traumatische ervaringen. Hoe dan ook!  Alle mensen hebben ervaringen. Alle mensen hebben ervaringen die iets in hun aard raken. In positieve zin of in negatieve zin.

Het gaat er dus niet om of we trauma hebben het gaat erom of we iets als traumatisch ervaren, of we er last van hebben. 

” Ik heb geen hechtingstrauma “

Alle mensen hebben een hechtingstrauma. Persoonlijk en collectief. Wanneer de onvoorwaardelijke liefde nog niet gekend is door de ouder, of door de maatschappij, is er hoe dan ook sprake van een hechtingstrauma. Van een niet geheeld hechtingstrauma. 

” Trauma is een op zichzelf staande traumatische ervaring “

Trauma kan een op zichzelf staande traumatische ervaring zijn met een duidelijk aanwijsbaar begin en eind. Trauma kan ook een patroon van  chronische traumatisch ervaringen zijn, zonder duidelijk aanwijsbaar begin en eind. In de omgeving van de mens met alleen Angst in de psyche, heb je te maken met een aaneenschakeling van traumatische ervaringen. Het begin en het eind wat pas duidelijk wordt wanneer je je Zelf uit de omgeving van deze mensen haalt. 

” Evidence – Based “

Wetenschap & Ervaringen verbonden

%

trauma vs Mens

%

trauma vs. mensheid

%

ontkenning trauma

%

persoonlijk vs. collectief

%

positief & negatief

%

Nature & Nurture

Waar?

MAATSCHAPPIJ/MENSHEID/NORM

Waar zien we trauma?

 

 • mensen met moreel kompas
 • mensen zonder moreel kompas
 • mensen met verstand, met geweten
 • mensen met verstand, zonder geweten
 • mannen
 • vrouwen
 • kinderen
 • jonge zielen
 • oude zielen
 • slachtoffers
 • daders
 • patiënten
 • cliënten
 • hulpverleners
 • hulpvragenden
trauma & NARCISME

CONSTRUCTIEF & DESTRUCTIEF NARCISME

De mens met narcisme vanuit een goede aard, handelt op volwassen leeftijd vanuit onbewust destructief narcisme voor zichzelf, voor de mensheid en vanuit onbewust constructief narcisme voor de mens zonder morele empathie.

De mens met narcisme vanuit een kwade aard, handelt vanuit bewust destructief narcisme voor de mensheid, voor de mens met morele empathie en vanuit bewust constructief narcisme voor zichzelf.

TRAUMA & Zorgsysteem

PATIENT & SLACHTOFFER

PATIENT/SLACHTOFFER

 • BEHANDELINGEN SLAAN NIET AAN
 • MIS-BE-HANDELING JEUGDZORG
 • MIS-BE-HANDELING GGZ
 • ACUTE PSYCHOSES
 • VERSLAVINGEN
 • DEPRESSIES
 • BURN-OUT
 • ADHD
 • ADD
 • HECHTINGSSTOORNISSEN
 • SUICIDE
 • COMPLEXE STOORNISSEN
 • ………………

PATIENT / DADER

 • ANTI-SOCIALE PERSOONLIJKHEIDSSTOORNIS
 • NARCISTISCHE PERSOONLIJKHEIDSSTOORNIS
 • PARANOIDE STOORNIS
 • VERSLAVINGEN
TRAUMA & Rechtssysteem

SLACHTOFFER & DADER

 

DADERS/HULPVRAGENDEN/HULPVERLENERS

 • TBS-KLINIEKEN
 • GEWELDSDELICTEN
 • SEXUEEL GEWELD
 • LICHAMELIJK GEWELD
 • MOORD
 • FAMILIE-DRAMA’S
 • ( CYBER ) STALKING
 • JARENLANGE VECHTSCHEIDINGEN

SLACHTOFFERS/HULPVRAGENDEN/ HULPVERLENERS

 

 • TBS-KLINIEKEN
 • GEWELDSDELICTEN
 • SEXUEEL GEWELD
 • LICHAMELIJK GEWELD
 • MOORD
 • FAMILIE-DRAMA’S
 • ( CYBER ) STALKING
 • JARENLANGE VECHTSCHEIDINGEN
TRAUMA & SPIRITUALITEIT

LOT & LOTSBESTEMMING

Jung zag trauma als groei. Als iets wat nodig is om te groeien als ziel. Als iets wat nodig is om betekenis aan het leven te geven. Als iets wat nodig is om zinvolheid te kunnen ervaren. Zinvolheid die ik pas kon ervaren, toen ik het trauma van narcistische mishandeling volledig doorvoeld, doorleefd, erkend had. Zinvolheid die we als mensen met een moreel kompas, als mensen met een oude ziel, kunnen ervaren, mits we de mens zonder het moreel kompas erkennen. 

Persoonlijk en Collectief. 

TRAUMA & ZORGSYSTEEM / RECHTSYSTEEM

PATIENTEN & SLACHTOFFERS & DADERS 

Ben jij hulpverlener en heb jij met patiënten en cliënten te maken? Heb je met slachtoffers en daders te maken? Ben je slachtoffer? Ben je patiënt? Wil jij jouw missie leven? Voel jij tot in het diepst van je ziel, die innerlijke noodzaak dat we alle mensen het recht op bestaan geven?

Laten we ons verbinden!

Kim’s Woordenboek

FAQ | TRAUMA Begrippenlijst

Mijn definitie van …..

 

Trauma

Kim hier jou uitleg over het woord.

hechtingstrauma

Kim hier jou uitleg over het woord.

Het trauma van narcistische mishandeling

Geestelijke, emotionele, lichamelijke, psychologische, financiële en morele mishandeling. 

gaslighting

Kim hier jou uitleg over het woord.

gaslighting bewust

Kim hier jou uitleg over het woord.

gaslighting onbewust

Kim hier jou uitleg over het woord.

HSP introvert

Kim hier jou uitleg over het woord.

HSP introvert

Kim hier jou uitleg over het woord.

HSP introvert

Kim hier jou uitleg over het woord.

HSP introvert

Kim hier jou uitleg over het woord.

HSP introvert

Kim hier jou uitleg over het woord.

Hulp

Wil jij je verdiepen in het trauma van narcistische mishandeling? 

Share This