Spiritualiteit

Spiritualiteit, wat is spiritualiteit? Wat bedoelen we met spiritualiteit? Is spiritualiteit hetzelfde als religie?

Wanneer ben je spiritueel?

Ben je van nature spiritueel ingesteld? Of is spiritualiteit een overlevingmechanisme? Of wellicht beiden?

Welke mensen zien we in de spirituele wereld?

Als hulpvragers? Als hulverleners?

Welke mensen hebben de antwoorden in de spiritituele wereld?

Welke mensen zijn op zoek naar spiritualiteit?

Bestaat er zoiets als meerdere zielenlevens? Bestaat re-incarnatie?

Bestaan er oude en jonge zielen?

Wat is ‘ incarnatie’ eigenlijk? Wat is re-incarnatie dan eigenlijk?

Wat is spiritualiteit eigenlijk?

Wat is de funktie van de spirituele wereld, als het zoveel lijden met zich meebrengt? 

Kim Boom – spiritueel 

” Spiritualiteit = Zien wat het Leven wíl laten Zien “

        Religie, het verleden

K

• JUNG

Carl Gustav Jung ( 1875-1961 ) Zwitsers psychiater en psycholoog. Opvolger van Freud en mede-grondlegger van de psycho-analyse en staat onder andere bekend als een introverte HSP. Hij was de eerste die beweerde dat het verleden van het collectief bewustzijn en het verleden van het persoonlijk bewustzijn in elk menselijk individu is opgeslagen. Hij werd vanuit de wetenschap afgeschilderd als een mysticus, een fantast. 

K

• het rechtssysteem

Mensen die handelen vanuit het rechtssysteem, handelen vanuit wetenschap. Vanuit dat wat rationeel verklaard kan worden. Vanuit het denken dat alle mensen heel op de wereld komen en heel de wereld weer verlaten. Waar het rechtssysteem niets wil weten over spiritualiteit, handelt het wel vanuit het spirituele denken.

K

• religie

Vele religieuze/spirituele visies spreken over  spiritualiteit als verlichting. Verlichting als het hoogst mogelijk haalbare op aarde.  Waar verlichting gezien wordt als het vrij zijn van oordeel. Het vrij zijn van boosheid. Het vrij zijn van ego. Het vrij zijn van dát van dat wat onmogelijk is als menselijk wezen. We zouden het niet overleven.

Mijn Visie

Spiritualiteit =  Zien wat het Leven wil laten Zien. 

Spritualiteit is voor mij ‘geland’ zijn in de realiteit van het aardse leven. In het Leven an sich. In het Leven van de mensheid.

De realiteit in het Leven zien.

De dualiteit in het Leven zien. Het goede en het kwade in het leven zien. Het licht en het donker in het leven zien.

Zien dat er in het leven altijd oorlogen zijn geweest. Dat er in het leven altijd natuurrampen zijn geweest. Dat er in het leven altijd daders en slachtoffers zijn geweest. Dat er in het leven altijd gewetenloosheid en meedogenloosheid is geweest. Dat er in het leven altijd narcisme is geweest.

Zien dat dit bij het leven op aarde hoort. Zien dat alles wat op aarde is, een functie heeft. Een betekenis heeft. Er toe doet.

Van betekenis IS.

De realiteit zien dat er in het aardse leven an sich en in het leven van de mensheid, altijd sprake is van;

 • mensen met een moreel kompas
 • mensen zonder een moreel kompas
 • mensen met verstand en geweten
 • mensen met verstand, zonder geweten
 • mannen
 • vrouwen
 • kinderen
 • jonge zielen
 • oude zielen
 • slachtoffers
 • daders
 • patiënten
 • hulpverleners
 • hulpvragenden

De realiteit dat deze er altijd zijn geweest, dat deze er altijd zijn, dat deze er altijd zullen zijn.

Dat deze mensen onderdeel zijn van het verleden, het heden en de toekomst.

Incarnatie wat bedoel ik ermee?

Incarnatie = vleeswording, verpersoonlijking, verworden tot een persoonlijkheid, heelwording, ‘het geweten’

Ik geloof niet in re-incarnatie. In die zin, dat we als mens heel op de wereld komen en heel de wereld weer verlaten. om dan opnieuw heel op de wereld te komen en heel de wereld te verlaten.

Ik geloof wel in meerdere aardse zielenlevens. Dat we als ziel meerdere aardse zielenlevens nodig hebben om volledig te kunnen incarneren.

Dat dat exact het onderscheid maakt tussen de Norm en de HSP.

De Norm met een moreel kompas, de Norm zonder een moreel kompas.

De jonge ziel versus de oude ziel

De Jonge Ziel die zich bevindt onder de Norm. De Norm die in dit ‘Zielenleven’ in ieder geval niet volledig incarneert.

De oude Ziel die zich herkent in de HSP. De HSP die in dit Zielenleven’ in ieder geval wél volledig incarneert.

Tenminste de HSP met een moreel kompas.

En ik geloof dat er in deze tijd van bewustzijn veel mensen op het punt staan nu voor het eerst in de geschiedenis van de mensheid volledig te incarneren.

Vlees te worden, te verpersoonlijken, te verworden tot een persoonlijkheid, heel wording, het geweten te gaan hebben/zijn.

Die mensen die zich herkennen in de introverte/extraverte empathische HSP en die mensen die we zien  als slachtoffer van narcistische  mishandeling. Die mensen die zich herkennen in ‘de oude ziel’.

Gewetenloosheid & meedogenloosheid in het Leven an sich, in het Leven in de mensheid, is het enige wat het mogelijk maakt om volledig te kúnnen incarneren. Volledig te wíllen incarneren. Te móeten incarneren.  Niet vanuit vrije wil maar vanuit een innerlijke noodzaak.

Omdat je niet anders kan.

En omdat dit is wat er gebeurt.

Gewetenloosheid en meedogenloosheid wat ‘voldoende lijden’met zich meebrengt om te willen incarneren.

Geestelijk, emotioneel, lichamelijk, moreel, op zingevingsgebied en financieel.

Er moet voldoende lijden zijn om te wíllen incarneren.

 

Wat is spiritualiteit níet?

Waar in de spirituele wereld wordt gesproken over verlichting, als zijnde het vrij zijn van oordeel, het vrij zijn van het ego, het vrij zijn van narcisme, het vrij zijn van ‘boosheid’ als het hoogst haalbare in ‘het Leven’.

Is dit níet haalbaar in het aardse Leven.

Vanuit deze optiek ben je dan inderdaad verlicht. Dan ben je namelijk of gedissocieerd of je bent in de hemel.

Dan kun je onmogelijk op aarde ZIJN.

Dan sta je niet in de realiteit. In de realiteit van het aardse leven.

Het is namelijk onmogelijk om ‘vrij te zijn van oordeel’. Het is onmogelijk om ‘vrij te zijn van boosheid’. Het is onmogelijk om ‘vrij te zijn van het ego’. Het is onmogelijk om vrij te zijn van narcisme.

Je kan het niet overleven in de ‘gewone grote mensenwereld ‘.

Waar in de spirituele wereld wordt gesproken over een nieuw tijdperk van Vrede op Aarde. Van het verbinden mét de ander, het onvoorwaardelijk kúnnen houden van de ander, kan dit gewoonweg niet.

Hoe graag we dit ook zouden willen, hoe graag ik dat ook gewild heb. Het is niet mogelijk.

Evolutie of Transformatie?

 

De mensheid evolueert. De mens met een moreel kompas evolueert. De mens zonder een moreel kompas evolueert. Narcisme evolueert. Goedaardig narcisme evolueert, kwaadaardig narcisme evolueert.

We staan op het punt een transformatie te maken. Sterker nog, we zitten vol in deze transformatie.

Een transformatie die altijd gepaard gaat met chaos, verwarring en ongelooflijk veel lijden.

Geestelijk, emotioneel, lichamelijk, financieel en op zielsniveau.

Een transformatie die alleen mogelijk is wanneer we gewetenloosheid en meedogenloosheid in het Leven in de Mensheid erkennen, wanneer we gewetenloosheid en meedogenloosheid in het Leven in de mens erkennen.

Wanneer we gewetenloosheid en meedogenloosheid in het Leven erkennen.

Gewetenloosheid en meedogenloosheid wat we in de mensheid alleen kunnen erkennen, wanneer we narcisme erkennen.

Narcisme vanuit een goede aard, narcisme vanuit een kwade aard, narcisme vanuit onwetendheid, vanuit het nog niet geweten hebben, narcisme vanuit gewetenloosheid. Narcisme vanuit het geweten hebben.

Collectief en persoonlijk.

De plus en de min

De extraverte HSP met een moreel kompas en de introverte HSP zonder een moreel kompas trekken elkaar aan als een magneet.

Wat logisch is.

De Plus en de Min. Extravert vs. introvert. Liefde vs. Angst. Ratio versus Emotie. Bewust vs. onbewust. Het Geweten versus het Niet-Geweten. Onvoorwaardelijke liefde vs. voorwaardelijke liefde. Goedaardig versus, kwaadaardig narcisme.

Omdat dat de wet van aantrekking is.

De plus en de min die elkaar perfect invullen.

Geestelijk, lichamelijk, emotioneel en op zingevingsgebied.

Twee zielen, 1 gedachte, je soulmate, je andere helft. Natuurlijk voelt dat zo.

Het is ook zo.

Alleen is dit  niet de bedoeling van jouw ziel.

Prooi of uitverkorene?

Wanneer je in het web van destructief narcisme terechtkomt, ben je voor de mens met kwaadaardig narcisme,  én prooi én uitverkorene. Wanneer de mens met kwaadaardig narcisme zijn/haar pijlen volledig op jou heeft gericht, mag je ervan uitgaan dat je van hele goede huize moet komen, dat je veel in huis hebt. Dat je een sterke persoonlijkheid hebt/bent. Voor minder doen zij het niet.

Deze mensen zoeken sterke persoonlijkheden uit.

Deze mensen hebben een sterke persoonlijkheid naast zich nódig om hen te voorzien van aanzien, geld, macht, materie en om hun libido en sexuele driften op te botvieren, maar ook om hem van zijn identiteit te voorzien.

En om zijn moreel kompas te zijn.

Hoe fantastisch ben jij als extraverte HSP die werkelijk alles in huis heeft wat hij nodig heeft om zijn Zelf van bestaansrecht te voorzien. 

De perfecte prooi

Wanneer ben je de perfecte prooi? Wanneer ben je vatbaar? Kwetsbaar? Gevoelig? Hoe screent de mens met verborgen narcisme zijn prooi?

Zolang jij je hechtingswonden niet hebt geheeld, je hechtingwonden niet hebt erkend, is elk menselijk individu wat zijn hechtingstrauma niet erkend heeft, niet geheeld heeft, vatbaar, kwetsbaar voor de mens met verborgen narcisme.

Tenminste de mens met een moreel kompas.

Hoe heler jij wordt, hoe interessanter jij bent voor de mens met kwaadaardig narcisme.

Je zal als iemand die zich herkent in de extraverte HSP met morele empathie, met een moreel kompas,  je hechtingswonden aan moeten gaan kijken, moeten gaan helen, omdat je anders steeds weer terecht zal komen in het web van de mens met kwaadaardig narcisme.

Kenmerken Prooi

 • wordt door de mensheid uitgestoten
 • ziet de wereld vanuit een roze bril
 • ziet, denkt, handelt  vanuit liefde en vertrouwen
 • groot hart, vergevingsgezind
 • grote fatsoensnormen
 • groot hart
 • hart op de tong
 • helperssysndroom
 • parentificatie
 • co-dependency
 • bindingangst/verlatingsangst

Waarschuwingssignalen / Symptomen

 • vermogen alle kanten te zien 100% 100%
 • groot verantwoordelijkheidsgevoel 65% 65%
 • groot rechtvaardigheidsgevoel 60% 60%
 • co-dependency 100% 100%
 • Spiritueel 60% 60%
 • creatief in woorden 100% 100%
 • Creatief denkers 100% 100%
 • diepe doordenkers 100% 100%

Uitverkorene

 • extraverte HSP
 • sterke persoonlijkheid
 • sterke wil
 • hoogbegaafd
 • vechter
 • grote fatsoensnormen
 • groot verlangen naar onvoorwaardelijke liefde
 • mooie waarden  en normen
 • groot hart/vergevingsgezind
 • idealist
 • moraalridder
 • klimaatactivist

Waarschuwingssignalen / Symptomen

 • kans op volledige heling 100% 100%
 • kans op narcisme in relaties 100% 100%
 • hoogbegaafd 100% 100%
 • gevoelig voor verslavingen 100% 100%
 • Spiritueel 100% 100%
 • creatief in woorden 100% 100%
 • Creatief denkers 100% 100%
 • diepe doordenkers 100% 100%

‘ spiritueel narcisme ‘

Goedaardig onbewust spiritueel narcisme

 • alle mensen mogen er zijn
 • alle mensen zijn in essentie licht en liefde
 • we komen heel op de wereld en verlaten heel de wereld
 • alle mensen hebben recht op bestaan
 • iedereen heeft zijn eigen waarheid
 • waar twee vechten, hebben twee schuld
 • elk verhaal heeft twee kanten
 • ze bedoelen het niet zo
 • elke dader is ook slachtoffer
 • hij/zij heeft een moeilijke jeugd gehad
 • hij/zij weet niet beter
 • we mogen niet oordelen

Kwaadaardig bewust spiritueel narcisme

 • alle mensen mogen er zijn
 • alle mensen zijn in essentie licht en liefde
 • we komen heel op de wereld en verlaten heel de wereld
 • alle mensen hebben recht op bestaan
 • iedereen heeft zijn eigen waarheid
 • waar twee vechten, hebben twee schuld
 • elk verhaal heeft twee kanten
 • ze bedoelen het niet zo
 • elke dader is ook slachtoffer
 • hij/zij heeft een moeilijke jeugd gehad
 • hij/zij weet niet beter
 • we mogen niet oordelen

Mythes

 

” Ik hou onvoorwaardelijk van mijn medemens “

Het is niet mogelijk om onvoorwaardelijk van onze medemens te houden. We dénken we dat we onvoorwaardelijk van onze medemens houden.

We houden niet onvoorwaardelijk van onze medemens, wanneer we de mens zonder moreel kompas ontkennen, wanneer we gewetenloosheid ontkennen, wanneer we narcisme ontkennen, wanneer we het ego ontkennen, wanneer we het kwade denken ontkennen, wanneer we boosheid ontkennen, wanneer we angst ontkennen. Wanneer we onze negatieve emoties ontkennen. 

” Vergeven is essentieel om te kunnen helen.”

Vergeven is niet essentieel om te kunnen helen. Vergeven kan ontstáán. Waneer het je is gelukt om er redelijk heelhuids uit te komen.

Vergeven moet voortkomen vanuit een vrije wil.

Vergeven mag nooit ‘de eis’ zijn. En is zelfs niet nodig om te helen. Om je vrij te maken van gewetensconflict.

Je hoeft zelfs je Zelf niet te vergeven. Je hebt namelijk Zelf niets fouts gedaan.

Je hebt al die tijd vanuit het geweten gehandeld. Vanuit dat wat je tóen geweten hebt. Je hebt gehandeld, zoals je had moeten handelen. Anders was je er nu niet meer geweest!

” Als je je hechtingswonden hebt geheeld, kom je ‘ de gewetenloze mens’ niet meer tegen  “

Juist wanneer  je je hechtingswonden hebt geheeld, kom je gewetenloosheid in de mens en in de mensheid tegen.  Eens gezien, kun je het nooit níet meer zien. Eens geweten zul je het nooit meer niet geweten kunnen hebben. Je moet het gaan zien. Je moet het geweten gaan hebben. Omdat het leven je steeds weer tegenover de mens de gewetenloze mens zal zetten. Niet om je te straffen, niet om karma in te lossen. Niet omdat je nog wat te helen hebt. Maar omdat dat de wet van aantrekking is. “De wet der natuur”.

Om jou te laten zien dat er in het leven altijd sprake is van de dualiteit. Het licht en het donker. Het bewuste en het onbewuste. Liefde en Angst. Vertrouwen en Wantrouwen.

Om jou te laten zien dat jij de andere kant ‘bent!’. 

” Evidence – based “

Wetenschap & ervarigen verbonden

%

Spiritualiteit vs. mensheid

%

spiritualiteit & wetenschap

%

Ontkenning vs. erkenning

%

Man vs. Vrouw

%

narcisme & spiritualiteit

%

Nature & Nurture

Waar?

MAATSCHAPPIJ/MENSHEID/NORM

Waar zien we spiritualiteit?

 • mensen met moreel kompas
 • mensen zonder moreel kompas
 • mannen
 • vrouwen
 • kinderen
 • jonge zielen
 • oude zielen
 • slachtoffers
 • daders
 • patiënten
 • hulpverleners
 • hulpvragenden
spiritualiteit & NARCISME

GOEDAARDIG VS. KWAADAARDIG NARCISME

 De HSP met Liefde in de Ziel en de HSP met Angst in de ziel, handelen beiden vanuit de identificatie met hun aard. Vanuit het denken dat alle mensen licht en liefde zijn, vanuit het denken dat alle mensen donker en angst zijn. Projecteren hun eigen belevinsgwereld volledig op de belevingswereld van de ander. Handelen vanuit hun instinctieve kindbehoeftes.  Beiden handelen vanuit narcisme. Vanuit overlevingsmechanismen. Daar zit de verstrikking. Daar zit ook je heling. Narcisme vanuit liefde, narcisme vanuit angst.

spiritualiteit & Zorgsysteem

PATIENT &  SLACHTOFFER

PATIENT / SLACHTOFFER

 • BEHANDELINGEN SLAAN NIET AAN
 • MIS-BE-HANDELING JEUGDZORG
 • MIS-BE-HANDELING GGZ
 • ACUTE PSYCHOSES
 • VERSLAVINGEN
 • DEPRESSIES
 • BURN-OUT
 • ADHD
 • HECHTINGSSTOORNISSEN
 • SUICIDE
 • COMPLEXE STOORNISSEN
 • ………………..

PATIENT / DADER

 • ANTI-SOCIALE PERSOONLIJKHEIDSSTOORNIS
 • NARCISTISCHE PERSOONLIJKHEIDSSTOORNIS
 • PARANOIDE STOORNIS
 • VERSLAVINGEN
SPIRITUALITEIT & Rechtssysteem

SLACHTOFFER & DADER

 

DADERS

 • TBS-KLINIEKEN
 • GEWELDSDELICTEN
 • SEXUEEL GEWELD
 • LICHAMELIJK GEWELD
 • MOORD
 • FAMILIE-DRAMA’S
 • ( CYBER ) STALKING
 • JARENLANGE VECHTSCHEIDINGEN

SLACHTOFFERS

 • TBS-KLINIEKEN
 • GEWELDSDELICTEN
 • SEXUEEL GEWELD
 • LICHAMELIJK GEWELD
 • MOORD
 • FAMILIE-DRAMA’S
 • ( CYBER ) STALKING
 • JARENLANGE VECHTSCHEIDINGEN
SPIRITUALITEIT & MENSHEID

LOT & LOTSBESTEMMING

Jung sprak in zijn tijd al over een transformatie naar een nieuw tijdperk. Een transformatie van het vissen naar het watermantijdperk. Van allen voor een, naar een voor allen. De HSP, de oude zielen, met en zonder liefde, maken deze transformatie mogelijk. Beiden zijn van enorm grote betekenis voor het voortbestaan van de mensheid.

SPIRITUALITEIT & ZORGSYSTEEM / RECHTSSYSSTEEM

PATIENTEN & SLACHTOFFERS & DADERS

Ben jij hulpverlener en heb jij met patienten of clienten te maken? Heb je met daders en slachtoffers te maken? Ben jij slachtoffer? Ben je patiënt? Wil jij jouw missie leven?Voel jij tot in het diepst van je ziel, die innerlijke noodzaak dat we alle mensen het recht op bestaan geven?

Laten we ons verbinden!

Kim’s Woordenboek

FAQ | Spiritualiteit Begrippenlijst

Mijn definitie van …..

 

spiritualiteit

wetenschap en aardse ervaringen verbonden

incarnatie

vleeswording, verpersoonlijking

re-incarnatie

ontwikkeling/evolutie/groei van de ziel 

evolutie

ontwikkeling/groei van de ziel

jonge ziel
oude ziel

Kim hier jou uitleg over het woord.

revolutie

Kim hier jou uitleg over het woord.

transformatie
HSP introvert

Kim hier jou uitleg over het woord.

HSP introvert

Kim hier jou uitleg over het woord.

HSP introvert

Kim hier jou uitleg over het woord.

HULP

Wil jij je verdiepen in spiritualiteit?

Share This