Rechtssysteem

Het rechtssyteem, wat bedoelen we ermee? Wat is de functie van het rechtssysteem? Wat is de bedoeling van het rechtssysteem? 

Welke mensen zien we in het rechtssysteem? Welke mensen behoren tot het rechtssysteem? 

Door welke mensen wordt het rechtssysteem uitgevoerd? 

Welke mensen zien we als hulpverlener? Als hulpvragende? 

Welke mensen zien we als slachtoffer? Als dader ? 

Wanneer ben je slachtoffer? Wanneer ben je dader? 

Wanner ben je bewust dader? Wanneer ben je bewust slachtoffer? 

Waarom worden daders en slachtoffers niet gezien in het rechtssysteem? 

Wat is de bedoeling van het Rechtssysteem als het zoveel lijden veroorzaakt? 

Kim Boom -mens met verstand en geweten

” Niet elke dader is ook slachtoffer “

        Mensenrechten

K

• Jung geschiedenis

Carl Gustav Jung ( 1875-1961 )was een Zwitsers psychiater, psycholoog, astroloog.  Ondanks dat hij in de wetenschap als mysticus en fantast werd weggezet, werd hij in het rechtssyteem wel serieus genomen. Zijn visie zien we terug in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.  

K

• URM verleden/heden

Tussen 1945 en 1948 zijn de Universele Rechten van de Mens opgesteld, waarin we de mens omschrijven als de mens die begiftigd met verstand en geweten op de wereld komt. Nog in de naweeën van de WOII. Regels, wetten, rechten die we hebben vastgelegd als ‘geldend voor ‘altijd’.  Met als bedoeling het voorkomen van een WOIII. In eenn periode dat we niet helder konden denken, niet helder konden zien, niet helder konden voelen. Rechten die we hebben vastgelegd in tijden van een niet-normaal.

K

• URM verleden/heden/toekomst

2020 Het Heden. Corona ‘eist’ van ons dat we de Universele Rechten van de Mens die we tussen 1945 en 1948 hebben vastgelegd, gaan herzien. Gaan herbeordelen. Gaan evalueren. Wat was de oorzaak van het ontstaan van deze Rechten ? Wat was de bedoeling van de Rechten? Nieuwe wetten, nieuwe rechten en plichten in het Heden, die we met spoed vast willen leggen als ‘geldend voor altijd’. In tijden van een Niet-Normaal.  In een periode dat we niet helder kunnen denken, niet helder kunnen voelen, het niet helder kunnen zien.

Mijn Visie

Het Rechtssysteem = Het systeem wat handelt vanuit het beschermen van de Mensheid. Het voortbestaan van de mensheid. De Mensheid, zoals we deze benoemen in de Rechten van de Mens.

De mens begiftigd met verstand en geweten.

Tenminste dat zou het moeten doen. Voor deze mensen hebben we het rechtssysteem in het Leven geroepen.

Dat is de functie van het rechtssysteem.

Het rechtssyteem waar we mensen ‘daders’ noemen. Waar we mensen ‘slachtoffers’ noemen.

Waar we terechtkomen wanneer onze rechten als mens geschonden worden.

Wanneer we de rechten van onze medemens schenden.

Het rechtssysteem wat denkt en handelt vanuit het collectief gedachtegoed dat alle mensen begiftigd zijn met verstand en geweten, maar mensen ‘ziet’, die begiftigd zijn met verstand, zonder geweten.

Het Rechtssysteem wat zich bevindt tussen mensen met verstand met geweten, tussen mensen met verstand, zonder geweten.

Mensen met verstand, met geweten & mensen met verstand, zonder geweten die zich bevinden in het Rechtssysteem.

 Mensen die in het rechtssysteem terecht gekomen zijn onder de noemer dader en slachtoffer.

Mensen die we ook moeten gaan zien, gaan horen, gaan erkennen als dader en slachtoffer, juist in het rechtssysteem.

Het rechtssysteem wat niet doet aan waarheidsbevinding. Wat slachtoffers tegenover daders wegstreept.

Daders en slachtoffers die we zien bij:

 • geweldsdelicten
 • sexueel geweld
 • lichamelijk geweld
 • narcistische mishandeling
 • moord
 • zelfmoord
 • familie-drama’s
 • ( cyber) stalking
 • jarenlange vechtscheidingen
 • witte boordencriminaliteit
 • …………

Slachtoffers en daders die we wanneer we deze niet zien, horen, herkennen, erkennen, als slachtoffer en dader, niet behandelen als slachtoffer en dader, de gehele mensheid ten gronde richten. 

Daders  & slachtoffers

In de mensheid is er altijd sprake van daders & slachtoffers. Deze zijn er altijd geweest en zullen er altijd zijn. Zonder daders zouden er geen slachtoffers zijn, zonder slachtoffers zouden er geen daders zijn.

Daders maken dat slachtoffers bestaan. Slachtoffers maken dat daders bestaan.

Daders maken dat slachtoffers van betekenis zijn.

Slachtoffers die maken dat daders van betekenis zijn.

Maar wanneer ben je nu dader? Wanneer ben je slachtoffer?

Wanneer ben je bewust dader? Wanneer ben je onbewust dader?

 

Bewust dader

‘Mensen’ die zich bevinden in de ‘grote mensen’ wereld, prima functioneren in de grote mensenwereld, veelal hoge functies bekleden, zich voordoen als de verantwoordelijke ouder, partner, of kind, rationeel zeer ontwikkeld zijn en we vanuit de DSM en vanuit ervaringsdeskundigen diagnosticeren als de narcist of de huis-tuin-keuken-psychopaat zijn in geen enkel geval slachtoffer en in alle gevallen dader.

Deze mensen zijn zich volledig bewust van de negatieve gevolgen van hun handelen voor de medemens, handelen willens en wetens. Kennen de gevolgen van hun gedrag. En laten de medemens hiervoor opdraaien.

Willens en wetens!

Dader en slachtoffer

Mensen met een moreel kompas die het kwaadaardig narcisme niet zelf ervaren hebben of nog niet erkend hebben en er dus nog steeds van uitgaan dat alle mensen van nature ‘goed in de zin’ hebben, zijn onbewust dader en onbewust slachtoffer. Van zichzelf. En hiermee ook voor het Zelf van de mensheid.

Het medelijden hebben, het mee lijden met mensen die niet lijden, maakt ons slachtoffer. Houdt ons afhankelijk. Houdt ons verslaafd. Verslaafd aan de dader.

Het maakt dat de mensen met een moreel kompas en dader en slachtoffers zijn van zichzelf. 

Kenmerken bewust slachtoffer

 • acute PTSS
 • paranoia
 • verward
 • dromen
 • herbelevingen
 • afkickverschijnselen
 • paniekaanvallen
 • acute psychose/delier
 • extreme woede-uitbarstingen
 • moord
 • zelfmoord
 • etc.

Waarschuwingssignalen / Symptomen

 • groot verantwoordelijkheidsgevoel 75% 75%
 • groot rechtvaardigheidsgevoel 75% 75%
 • acute psychose 75% 75%
 • acute PTSS 55% 55%
 • dissociatie 100% 100%
 • ‘verward’ 50% 50%
 • moord/zelfmoord 60% 60%
 • Moral Injury (chronisch gewetensconflict) 50% 50%

Kenmerken onbewust slachtoffer

 • aanwezigheid moreel kompas
 • Zoals de ware aard is, vertrouwt hij zijn gasten.
 • Ziet de wereld vanuit een roze bril
 • handelt vanuit liefde en vertrouwen ( ik behandel de ander, zoals ik zelf behandeld wil worden )
 • wil geen stempel drukken
 • wil niets horen over narcisme ( je mag iemand niet zomaar een narcist noemen )
 • wil niets horen over psychopathie ( alle mensen zijn in de kern ‘goed’)
 • bagatelliseren, goed praten van ‘fout gedrag’ ( deze mensen zijn zo geworden door een traumatische jeugd )
 • helperssysndroom ( helpen zonder hulpvraag )
 • alle mensen zijn licht en liefde
 • er zijn geen daders en slachtoffers

Waarschuwingssignalen / Symptomen

 • helperssyndroom/pleasegedrag 100% 100%
 • Groot rechtvaardigheidsgevoel 75% 75%
 • hoogbegaafd 100% 100%
 • voorziet in eigen levensbehoeften 70% 70%
 • Spiritueel 100% 100%
 • sterke persoonlijkheden 80% 80%
 • Creatief denkers 100% 100%
 • gelooft in vrede en harmonie op aarde 75% 75%

Gedragskenmerken onbewust slachtoffer en onbewust/bewust dader

Onbewust slachtoffer & dader

 • alle mensen mogen er zijn
 • alle mensen zijn in essentie licht en liefde
 • we komen heel op de wereld en verlaten heel de wereld
 • alle mensen hebben recht op bestaan
 • iedereen heeft zijn eigen waarheid
 • waar twee vechten, hebben twee schuld
 • elk verhaal heeft twee kanten
 • ze bedoelen het niet zo
 • elke dader is ook slachtoffer
 • hij/zij heeft een moeilijke jeugd gehad
 • hij/zij weet niet beter
 • we mogen niet oordelen

Onbewust en bewust dader

 • alle mensen mogen er zijn
 • alle mensen zijn in essentie licht en liefde
 • we komen heel op de wereld en verlaten heel de wereld
 • alle mensen hebben recht op bestaan
 • iedereen heeft zijn eigen waarheid
 • waar twee vechten, hebben twee schuld
 • elk verhaal heeft twee kanten
 • ze bedoelen het niet zo
 • elke dader is ook slachtoffer
 • hij/zij heeft een moeilijke jeugd gehad
 • hij/zij weet niet beter
 • we mogen niet oordelen

Mythes

 

” Een kind heeft recht op beide ouders “

Een kind heeft recht op twee ouders die het vermogen hebben, in staat zijn,  het kind te voorzien in zijn essentiele levensbehoeftes. Wanneer er sprake is van een ouder die zich kenmerkt door chronische gewetenloosheid, wordt dit recht hem ontnomen. Sterker nog dan wordt zelfs het recht hem op beide ouders ontnomen. De gewetenloze ouder die er in essentie niet is. De moreel empathische ouder, die continu op AAN staat en dus op overleven staat, die er niet kán ZIJN.

Beide ouders zijn er niet!

Dit leidt hoe dan ook tot stoornissen in de ontwikkeling van de persoonlijkheid van het kind. Stoornissen in de ontwikkeling van het kind naar het volwassen worden.

Deze kinderen zien we in het heden terug als volwassen lijkende individuene, op de wachtlijsten in de GGZ, op de wachtlijsten bij de levenseindekliniek.

De kinderen van nu, die dezelfde toekomst te wachten staat.

” Alle mensen komen begiftigd met verstand & geweten op de wereld “

Het is onmogelijk om met verstand & geweten op de wereld te komen. Verstand leren we aan en als we het allemaal al geweten hadden, hadden we hier op aarde niets meer te doen. Dan zou het leven slapend aan ons voorbijgaan. 

Daarbij als we het verstand en het geweten hadden, hadden we de Universele Rechten van de Mens allang herzien en herschreven en opgesteld voor die mensen die niet begiftigd met het geweten op de wereld komen. 

 

” Waar twee vechten hebben twee schuld “

In het rechtssysteem wordt een vechtscheiding nog steeds gezien en benaderd/behandeld vanuit het collectieve gedachtegoed dat waar er twee vechten, twee schuld hebben. Vanuit normale maatstaven is dat misschien ook zo. Maar dan nog, wanneer we vanuit normale maatstaven handelen, komen we überhaupt niet terecht in een vechtscheiding. Vanuit normale maatstaven ga je vanuit geest en broederschap met elkaar om. Vanuit normale maatstaven denken we dat alle mensen begiftigd zijn met verstand en geweten.

Vanuit normale maatstaven accepteer je dat de koek op is. Vanuit normale maatstaven, wil je er een streep onder trekken, het netjes afsluiten. Het voor alle partijen goed doen. Vanuit normale maatstaven los je dit samen op. Of eventueel met mensen in je omgeving.

Vanuit normale maatstaven kom je niet terecht in mediatortrajecten. Kom je niet terecht in het Rechtssysteem.

Wanneer je daar terechtkomt heb je niet meer te maken met mensen die handelen vanuit normale maatstaven.

Met deze mensen heb je niet met normale maatstaven te maken. Wat deze mensen doen gaat alle normaliteit te boven.

Mensen zonder het geweten willen er geen streep onder trekken. Met deze mensen kun je het nooit ‘netjes’ afsluiten. Deze mensen willen het alleen voor hun eigen partij goed doen. Deze mensen accepteren niet dat de koek op is.

Deze mensen accepteren niet dat jij hen loslaat! Deze mensen zullen net zo lang doorgaan tot de bodem van die put volledig bereikt is. Tot ze je geestelijk, emotioneel, financieel en op zingevingsgebied volledig hebben uitgekleed. Om je dan als oud vuil aan de straat te zetten. 

” Evidence – based “

Wetenschap & ervaringen verbonden

%

rechtssysteem vs. mensheid

%

liefde vs. angst

%

bewust dader vs. onbewust dader

%

Man vs. Vrouw

%

Mis-behandeling in Rechtssysteem

%

Nature vs. Nurture

Waar?

MAATSCHAPPIJ/MENSHEID/NORM

 • Mensen met moreel kompas
 • Mensen zonder moreel kompas
 • mensen met verstand, met geweten
 • mensen met verstand, zonder geweten
 • mannen
 • vrouwen
 • kinderen
 • jonge zielen
 • oude zielen
 • slachtoffers
 • daders
 • patiënten
 • hulpverleners
 • hulpvragenden
RECHTSSYSTEEM & NARCISME

GOEDAARDIG & KWAADAARDIG NARCISME

Het Rechtssysteem handelt vanuit onbewust destructief narcisme.

Het rechtssysteem = narcisme.

Het niet bewust zijn, het niet kennen, het ont-kennen van narcisme an sich,  narcisme vanuit de mens met een goede aard en de mens met een kwade aard, maakt dat wij, als mensen met een moreel kompas lijden. Direct en indirect.

Geestelijk, emotioneel, moreel, financieel en op zingevingsgebied.

 

RECHTSSYSTEEM & Zorgsysteem

PATIENT & SLACHTOFFER

PATIENT/SLACHTOFFER

 • BEHANDELINGEN SLAAN NIET AAN
 • MIS-BE-HANDELING JEUGDZORG
 • MIS-BE-HANDELING GGZ
 • ACUTE PSYCHOSES
 • VERSLAVINGEN
 • DEPRESSIES
 • BURN-OUT
 • ADHD
 • ADD
 • HECHTINGSSTOORNISSEN
 • SUICIDE
 • COMPLEXE STOORNISSEN
 • ………………

PATIENT / BEWUST DADER

 

 • ANTI-SOCIALE PERSOONLIJKHEIDSSTOORNIS
 • NARCISTISCHE PERSOONLIJKHEIDSSTOORNIS
Rechtssysteem & MENSHEID

SLACHTOFFER & DADER

 

DADERS

 • TBS-KLINIEKEN
 • GEWELDSDELICTEN
 • SEXUEEL GEWELD
 • LICHAMELIJK GEWELD
 • MOORD
 • FAMILIE-DRAMA’S
 • ( CYBER ) STALKING
 • JARENLANGE VECHTSCHEIDINGEN

SLACHTOFFERS

 

 • TBS-KLINIEKEN
 • GEWELDSDELICTEN
 • SEXUEEL GEWELD
 • LICHAMELIJK GEWELD
 • MOORD
 • FAMILIE-DRAMA’S
 • ( CYBER ) STALKING
 • JARENLANGE VECHTSCHEIDINGEN
rechtssysteem & SPIRITUALITEIT

LOT & LOTSBESTEMMING

Jung sprak in zijn tijd al over een transformatie naar een nieuw tijdperk. Een transformatie van het vissen naar het watermantijdperk. Van allen voor een, naar een voor allen. De HSP, de oude zielen, met en zonder liefde, maken deze transformatie mogelijk. Beiden zijn van enorm grote betekenis voor de mensheid. Zij maken dat we narcisme en gewetenloosheid voor eens en voor altijd op de kaart van het leven gaan zetten. Omdat er in het leven altijd sprake is van de dualiteit. 

Rechtssysteem & zorgsysteem

PATIENTEN & SLACHTOFFERS & DADERS

Ben jij hulpverlener en heb jij met patiënten en cliënten te maken? Heb je met slachtoffers en daders te maken? Ben je slachtoffer? Ben je patiënt? Wil jij jouw missie leven? Voel jij tot in het diepst van je ziel, die innerlijke noodzaak dat we alle mensen het recht op bestaan geven?

Laten we ons verbinden!

Kim’s Woordenboek

FAQ |Rechtssysteem Begrippenlijst

Mijn definitie van …..

 

Rechtssysteem

Het systeem in de mensheid wat onderscheid maakt ( hoort te maken ) tussen daders en slachtoffers. 

Mensheid

Norm, jonge ziel met en zonder moreel kompas. HSP, oude ziel met en zonder moreel kompas.

Dader

Mens waarvan zijn handelen of niet handelen negatieve gevolgen heeft voor het voortbestaan van de mensheid en hier niet geestelijk aan lijdt.

Slachtoffer

Mens waarvan zijn handelen of niet handelen negatieve gevolgen heeft voor het voortbestaan van de mensheid en hier wel geestelijk aan lijdt.

hulpvrager

Slachtoffer of dader. Mens wat geestelijk lijdt, mens wat doet of hij geestelijk lijdt. 

hulpverlener

Mens wat hulp verleent aan hulpvrager

Mens met verstand en geweten

Mens wat het onderscheid kent tussen het daadwerkelijke slachtoffer en daadwerkelijke dader.

Hulp

Wil jij je verdiepen in het Rechtssysteem? 

Share This