Psychopathie

Psychopathie,  wat is het? De psychopaat, wat bedoelen we ermee? Hoe wordt je een psychopaat? Wat kenmerkt psychopathie? Wat kenmerkt een psychopaat? Hoe herkennen we psychopathie? Hoe herkennen we een psychopaat?  

Wat is het verschil tussen de psychopaat en de Narcistische persoonlijkheidsstoornis? Wat bedoelen we dan met de anti-sociale persoonlijkheidsstoornis? 

Wanneer spreken we überhaupt van een persoonlijkheidsstoornis?

Hebben deze mensen wel een persoonlijkheidsstoornis?

Of hebben deze mensen ‘ze’ prima op een rijtje? Zijn deze mensen wel ‘ziek’ in hun hoofd? Of is het hun gedrag wat ziek is?

Oftewel, moeten we deze mensen wel behandelen als iemand met een persoonlijkheidsstoornis? Kunnen we deze wel behandelen? Kunnen we deze mensen wel beter maken? Kunnen we deze mensen wel genezen van hun stoornis?

Hoe wordt de diagnose gesteld? Waar wordt de diagnose gesteld? Wanneer wordt de diagnose gesteld?

Wat voor gevolgen heeft het stellen van deze diagnose voor degene die deze diagnose krijgt? Voor zijn omgeving? Voor de mensheid? 

Wat is de functie van psychopathie, als het zoveel lijden veroorzaakt? 

Kim Boom – Onderzoeker

” Woorden doen geen pijn, als ze niet van betekenis zijn “

psychopathie

K

• Freud

Freud had het over de ontwikkeling van het menselijk individu van het kleine kind naar volwassen worden, als het kleine kind wat thuis en in de maatschappij ‘leert’ zijn instinctieve behoeftes te beheersen.  Hij moet het hier mijns inziens hebben over alleen de mens met het reptielenbrein in de psyche. Het menselijk individu wat we in het heden erkennen als ‘de psychopaat’. 

K

• robert d. hare

Robert D. Hare, psycholoog en auteur van het boek ‘gewetenloos ‘ brengt in  2012 zijn boek uit. Hare heeft met name onderzoek gedaan bij mensen die terecht zijn gekomen in het criminele circuit. ‘Individuen met deze persoonlijkheidsstoornis zijn zich volledig bewust van de gevolgen van hun daden, maar ze zijn niet in staat zich te bekommeren om de gevoelens van anderen’. Hij ontwikkelde ‘ de Hare checklist’. Deze wordt wereldwijd gebruikt in de Forensische psychiatrie om ‘de diagnose’ te stellen. 

K

• Elke van Hoof

Elke van Hoof toont met haar onderzoek naar hoog-sensitiviteit aan dat er twee groepen ‘Mens’ zijn’. 1 met Angst, 1 met Liefde.  De groep met Angst ziet de wereld vanuit het stressbrein, vanuit angst en ervaart zelf geen lasten. Van Hoof moet hier mijns inziens het menselijk individu bedoelen die ‘we’ onder psychatie-deskundigen erkennen als de psychopaat. 

Mijn Visie 

Psychopathie =  chronische gewetenloosheid in de mensheid

Wanneer ik het heb over psychopathie heb ik het over het chronisch afwezig zijn van het geweten in de mensheid.

Wanneer ik het heb over de psychopaat, heb ik het over het chronisch afwezig zijn van het geweten in de mens.

Of zoals Elke van Hoof deze groep mensen noemt:

De Mens die met Angst in de psyche op de wereld komt.

De mens die de wereld ziet vanuit het stress-brein, vanuit het reptielenbrein.

Gewetenloosheid komt voor onder de Norm, de jonge(re) ziel en de HSP de oude ziel.

Hoe ouder de ziel, hoe gewetenlozer de ziel. 

Chronische gewetenloosheid komt voor onder mannen, vrouwen, jongens, meisjes.

Mensen van elk ras, geslacht,  taal, godsdienst, elke cultuur. Hoog-opgeleid, Laag-opgeleid, rijk, arm, dik, dun.

En alles wat hier tussen zit. 

Hoe ontstaat chronische gewetenloosheid?

Gewetenloosheid is er. Is er altijd geweest, zal er altijd zijn. Zoals van Hoof heeft aangetoond in haar wetenschappelijke onderzoek worden deze mensen zo ‘geboren’.

Zij zijn begiftigd met de afwezigheid van een moreel kompas in de ziel.

‘Psychopaat’ of ‘narcist’?

Wanneer ik het heb over de psychopaat heb ik het dus sowieso over de mens die op de wereld komt zonder innerlijk moreel kompas. Evenals wanneer ik het heb over ‘de narcist’.

Bij beiden is het denken en het handelen gebaseerd op angst in de ziel. Op het reptielenbrein. Op de afwezigheid van een moreel kompas.

En kunnen we onderscheid maken tussen de psychopaat die we kennen als de mens die zijn medemens op brute wijze verkracht, vermoord, geweld aan doet en we zien in de forensische psychiatrie en de huis-tuin-keuken-psychopaat die zich bevindt onder de Norm, als de bekende wolf in schaapskleren.

Beiden zijn even gewetenloos en meedogenloos en laten een spoor van vernieling achter. Niet alleen bij de directe slachtoffers, ook bij hun omgeving.

Deze mensen leggen werkelijk in hun eentje, hele systemen plat.

Behandelen hun medemens alsof het materie is. Alsof het robots zijn. Alsof het lustobjecten zijn. Als beesten. Als zielloze wezens.

Zoals zij zelf Zijn.

Wat is de ergste van de twee?

Onder narcisme-deskundigen en onder de norm wordt de psychopaat als de meest erge van de twee gezien. De psychopaat die willekeurig mensen op gruwelijke wijze verkracht, vermoord, het leven ontneemt.

Ik vind de narcist de meest ernstige van de twee. De huis-tuin-keuken-psychopaat. De verborgen narcist. De mens met zeer kwaadaardig narcisme.

De mens met juist een enorm groot vermogen zich aan te passen aan de sociale normen van de maatschappij.

Waar de psychopaat kickt op het imago van de bad guy, verschuilt de narcist zich achter het imago van de good guy.

Waar de narcist vanuit veel verschillende hoeken wordt gezien als iemand die nog ergens enige schuld en schaamte zou ervaren, kan ik niet anders dan dit tegenspreken. Zij zouden zich schuldig moeten voelen. Zij zouden zich moeten schamen. Voor dat wat zij hun dierbaren aandoen. Maar zij voelen zich nergens schuldig over. Zij schamen zich nergens voor.

De mens die we niet zomaar zien in de Geestelijke Gezondheidszorg of in de forensische psychiatrie. De mens die wel zo slim is om onder de radar te blijven.

De mens waarvan we wel zijn slachtoffers kunnen zien. Indirect.

 • In het Zorgsysteem, als patient.
 • In de jeugdzorg, als kind van een of twee ouders die zich kenmerken door chronische gewetenloosheid.
 • In de GGZ, als kind of partner van.
 • In de ouderenzorg, als partner of als ouder van.
 • In de Medische wereld, met ( chronische ) onverklaarbare op zichzelf staande klachten.
 • In de para-medische wereld.
 • In de Forensische psychiatrie, omdat zij een moord op hun geweten hebben.

Waar de psychopaat letterlijk iemand van het leven berooft, doet de narcist dit op zielsniveau. De narcist berooft het leven uit je Ziel. Deze mensen zorgen ervoor dat je volledig de verbinding met alles wat in je Zelf aanwezig is ‘verliest’. Je bezieling kwijtraakt.

Deze mensen halen ‘letterlijk’ de zinvolheid uit hun medemens.

Uit hun partners, uit hun kinderen, uit hun ouders.

Uit de gehele mensheid wanneer we het blijven ontkennen, onderdrukken, bagatelliseren. 

Psychopaat

Je wordt geen psychopaat door trauma! 

Tot op heden wordt de mens die we erkennen als de psychopaat, gezien als iemand die zo ‘geworden’ is door zijn traumatische jeugd. Of omdat het ‘erfelijk’ is. Omdat het in de genen zit.

Ik heb ondertussen heel veel slachtoffers gezien en gehoord die diezelfde traumatische omstandigheden hebben ‘gekregen’, waar het vaak nog veel ernstiger is geweest, die geen psychopaat zijn geworden. Mensen die zo ‘nooit’ met hun medemens om zouden kunnen gaan.

Wanneer we psychopaat zouden worden door trauma, zouden ondertussen heel veel mensen psychopaat zijn geworden. Dan zouden we voortaan allemaal als reptielen, als beesten met elkaar omgaan.

Dat is niet zo.

Ontwikkeling psychopathie

Je bent gewetenloos of niet!

Je bent gewetenloos of niet. Iemand die als gewetenloze mens op de wereld komt, zal ook als gewetenloze mens de wereld weer verlaten.

Dat mogen we aannemen als een vaststaand gegeven.

Dat is zijn LOT. Zijn LOT wat zijn LOTSbestemming bepaalt.

De mens die gewetenloos op de wereld komt, zal naarmate zijn aardse leven en de aardse ervaringen, die hij net als elk ander mens heeft alleen maar gewetenlozer worden.

Ontwikkeling verborgen narcisme

Mensen met verborgen narcisme zijn geestelijk emotioneel volledig DOOD. Apathisch. Levenloos. Het enige wat hun levend doet ‘voelen’ is LUST. Het bevredigen van zijn instinctieve lusten. Deze mensen hebben ongelooflijk veel op hun kerfstok. Zij graven met hun eigen gedrag letterlijk hun eigen graf. Het zijn hun eigen verborgen agenda’s, verborgen identiteit, leugens, manipulaties, waar zij verstrikt in zijn geraakt.

Mensen met verborgen narcisme zijn zeer kwaad van aard. Dat is de aard van het beestje. Deze mensen zijn werkelijk bezeten door ‘de duivel ‘. Deze mensen zijn de duivel.  Deze mensen voelen zich levend, wanneer zij iemand zien lijden. Langdurig zien lijden.

Deze mensen kicken op het zien lijden van de ander.

Gedragskenmerken psychopaat

 • chronisch gewetenloos gedrag
 • zoals de ware aard is vertrouwt hij zijn gasten
 • handelt vanuit angst en wantrouwen
 • paranoia
 • extreme jaloezie
 • lichamelijk geweld
 • sexueel geweld
 • stalking
 • gaslighting

Waarschuwingssignalen / Symptomen

 • bindingsangst/verlatingsangst 100% 100%
 • lichamelijk geweld 100% 100%
 • sexueel geweld 100% 100%
 • stalking 100% 100%
 • gaslighting 100% 100%
 • pathologisch liegen 100% 100%
 • korte termijn behoeftes 100% 100%
 • korte termijn denken 100% 100%

Verborgen narcist

 • Zoals de ware aard is, vertrouwt hij zijn gasten
 • Ziet de wereld vanuit een zwarte bril
 • vraagt op een negatieve manier om aandacht
 • Ziet de wereld vanuit angst en wantrouwen
 • past zich aan als een kameleon aan zijn omgeving
 • lijkt zeer integer
 • golddigger
 • kent de etiquette als geen ander
 • wil geen oude koeien uit de sloot halen ( dan hoef je er ook geen verantwoordelijkheid voor te nemen )

Waarschuwingssignalen / Symptomen

 • bindingsangs/verlatingsangst 100% 100%
 • rationeel zeer intelligent 100% 100%
 • hoogbegaafd 100% 100%
 • gevoelig voor verslavingen 100% 100%
 • Spiritueel 90% 90%
 • creatief in woorden 100% 100%
 • Creatief denkers 100% 100%
 • diepe doordenkers 100% 100%

Verborgen narcist vs. Psychopaat

verborgen narcist

 • afwezigheid innerlijk moreel kompas
 • chronisch gewetenloos
 • kickt op imago van de good guy
 • Berooft het leven uit de mens, zielenmoord, karaktermoord
 • Gebruikt geen direct lichamelijk, sexueel geweld
 • Zoekt mensen uit die hem dierbaar zijn
 • kickt op geestelijk en lichamelijk lijden van de ander
 • doodt zijn slachtoffers zonder aantoonbaar bewijs
 • laat de ander handelen
 • zeer groot vermogen zich aan te passen aan de normen van de maatschappij

psychopaat

 • afwezigheid innerlijk moreel kompas
 • chronisch gewetenloos
 • kickt op imago van de ‘bad guy’
 • berooft mensen letterlijk het leven
 • gebruikt direct lichamelijk, sexueel geweld
 • zoekt willekeurig zijn slachtoffers uit, vreemden en dierbaren
 • kickt op lichamelijk en geestelijk lijden van de ander
 • doodt zijn slachtoffers met aantoonbaar bewijs ( wil iets achter laten)
 • handelt zelf
 • klein/geen vermogen zich aan te passen aan de normen van de maatschappij

Mythes

 

” Psychopathie valt onder psycho-patho-logie! “

De psychopaat, de anti-sociale persoonlijkheidsstoornis, de mens die zich kenmerkt door chronische gewetenloosheid, behoort niet onde psycho-patho-logie. Een ziekte in de logica van de psyche.

Wij, als mensen met een moreel kompas vinden dat deze mensen ziek zijn, omdat we er met ons ‘logisch’ verstand niet bij kunnen dat iemand zo met zijn dierbaren om kan gaan.

Vanuit ons logisch verstand kan dat ook niet. Omdat ons logisch verstand gebaseerd is op een moreel kompas.

Mensen die gebruik maken van gaslighting, geestelijke, emotionele, morele mishandeling, hebben geen moreel kompas.

Mensen die zich verheven voelen boven het systeem, mensen die hun eigen regels maken en bepalen. Mensen die eenzijdig afspraken maken. Mensen die bekend staan als pathologisch leugenaars, hebben geen stoornis in hun logica. Zij hebben hun logica prima op een rijtje. Dat is enorm ontwikkeld zelfs. Evenals dat zij een enorm goed geheugen hebben.

Ze moeten wel.

” Je wordt een psychopaat/ chronisch gewetenloos door een traumatische jeugd “

Je wordt niet chronisch gewetenloos door een traumatische jeugd! Niet zomaar. Dan moet er ongelooflijk veel gebeurd zijn in je jeugd. Dat is het juist. Die mensen die ik versta onder de verborgen narcist, hebben helemaal geen traumatische jeugd gehad. Tenminste niet meer dan iedere ander mens. Deze mensen hebben alles in hun schoot geworpen gekregen. Hun uiterlijk, geld, macht, aanzien.

Hebben net als ieder ander het trauma van de afwijzing van de liefde gekend. Dat hoort bij het Leven!

Het zijn juist die mensen met een moreel kompas, met een groot moreel kompas die een traumatische jeugd hebben gehad die juist niet zo zijn geworden. 

Mensen die we zien als slachtoffers, als patiënt. Mensen die hun medemens nooit zouden kunnen behandelen zoals zij behandeld zijn.

”  Een psychopaat/narcist kan veranderen! “

Een psychopaat/narcist kan niet veranderen. Niet in essentie. Niet in hun aard. Gewetenloos is gewetenloos.

Deze mensen zullen altijd wanneer zij eenmaal die korte termijn-kick hebben ervaren, op zoek gaan naar diezelfde kick. Het gaat niet om de vraag of zij nog een keer toeslaan, het gaat om de vraag, wannéér zij toeslaan.

Deze mensen kunnen wel hun gedrag veranderen.  Mits er een noodzaak is. Mits zij zelf lijden aan hun eigen gedrag. 

” Evidence – based “

wetenschap & ervaringen verbonden

%

gewetenloosheid versus mensheid

%

bewuste vs. onbewuste

%

Introvert vs. Extravert

%

Man vs. Vrouw

%

Mis-behandeling in zorg

%

Nature vs. Nurture

Waar?

MAATSCHAPPIJ/MENSHEID/NORM

 • mensen met verstand, met geweten
 • mensen met verstand, zonder geweten
 • mannen
 • vrouwen
 • kinderen
 • jonge zielen
 • oude zielen
 • slachtoffers
 • daders
 • patiënten
 • cliënten
 • hulpverleners
 • hulpvragenden

 

psychopathie & NARCISME

GEWETENLOOSHEID & ONWETENDHEID 

Collectief hebben we, als mensen met een moreel kompas ongelooflijk veel narcisme, rationele overlevingsmechanismen ontwikkelt rondom psychopathie, chronische gewetenloosheid. Rondom Angst. Rondom boosheid. Narcisme vanuit ontkenning gewetenloosheid in de mensheid. Narcisme vanuit ontkenning gewetenloosheid in de mens. Narcisme vanuit onwetendheid. Narcisme vanuit onwetendheid, narcisme vanuit gewetenloosheid. Beiden zeer destructief voor de mensheid wanneer we ons er niet bewust van zijn. 

PSYCHOPATHIE & Zorgsysteem

PATIENT & SLACHTOFFER

PATIENT / SLACHTOFFER

 • BEHANDELINGEN SLAAN NIET AAN
 • MIS-BE-HANDELING JEUGDZORG
 • MIS-BE-HANDELING GGZ
 • ACUTE PSYCHOSES
 • VERSLAVINGEN
 • DEPRESSIES
 • BURN-OUT
 • ADHD
 • HECHTINGSSTOORNISSEN
 • SUICIDE
 • COMPLEXE STOORNISSEN
 • ………………..

PATIENT / DADER 

 • ANTI-SOCIALE PERSOONLIJKHEIDSSTOORNIS
 • NARCISTISCHE PERSOONLIJKHEIDSSTOORNIS
 • PARANOIDE STOORNIS
 • VERSLAVINGEN
PSYCHOPATHIE & Rechtssysteem

SLACHTOFFER & DADER

 

DADERS

 • TBS-KLINIEKEN
 • GEWELDSDELICTEN
 • SEXUEEL GEWELD
 • LICHAMELIJK GEWELD
 • MOORD
 • FAMILIE-DRAMA’S
 • ( CYBER ) STALKING
 • JARENLANGE VECHTSCHEIDINGEN

SLACHTOFFERS

 • TBS-KLINIEKEN
 • GEWELDSDELICTEN
 • SEXUEEL GEWELD
 • LICHAMELIJK GEWELD
 • MOORD
 • FAMILIE-DRAMA’S
 • ( CYBER ) STALKING
 • JARENLANGE VECHTSCHEIDINGEN
PSYCHOPATHIE EN SPIRITUALITEIT

LOT & LOTSBESTEMMING

‘In het leven mag je nooit iets uitsluiten,  dan laat het leven je de andere kant zien.’

We hebben eeuwen lang, generaties lang de mens zonder het geweten ontkend, uitgesloten, gedaan of het er niet is. Dat is wat het leven ons wil laten zien. Dat is het collectieve trauma waar wij als mensheid naar op zoek zijn. Het collectieve LOT wat wij als mensheid te dragen hebben. Het collectieve LOT wat we moeten gaan dragen, omdat dat is wat het Leven ons wil laten zien. 

PSYCHOPATHIE & ZORGSYSTEEM / RECHTSSYSTEEM

PATIENTEN & SLACHTOFFERS & DADERS

Ben jij hulpverlener en heb jij met patiënten en cliënten te maken? Heb je met slachtoffers en daders te maken? Ben je slachtoffer? Ben je patiënt? Wil jij jouw missie leven? Voel jij tot in het diepst van je ziel, die innerlijke noodzaak dat we alle mensen het recht op bestaan geven?

Laten we ons verbinden!

Kim’s Woordenboek

FAQ | Psychopathie Begrippenlijst

Mijn definitie van …..

 

psychopaat

mens zonder innerlijk moreel kompas, chronisch gewetenloos

narcist

mens met narcisme vanuit de afwezigheid van een innerlijk moreel kompas.

psycho-logie

Wetenschap/leer omtrent de logische psyche van de mens met een moreel kompas en omtrent de logische psyche van de mens zonder moreel kompas.

psycho-patho-logie

Wetenschap/leer omtrent de ziekte in de logica van de psyche

Psycho-pathie

Wetenschap/leer omtrent de ziekte van de psyche

psycho-loog

Mens die de wetenschap/leer omtrent de logische psyche van de mens heeft onderzocht. De logische psyche van de mens met een moreel kompas. De logische psyche van de mens zonder moreel kompas

psycho-analist

Mens die de psyche van de mens heeft geanalyseerd. De pysche van de mens met een innerlijk moreel kompas. De psyche van de mens zonder moreel kompas. 

psycho-patho-loog

mens die de ziekte van de psyche heeft onderzocht

Psychiater

Mens die de wetenschap omtrent het ziek zijn in de psyche van de mens heeft onderzocht. 

Hulp

Wil jij je verdiepen in de Psyche van de  Psychopaat ?

Share This