Norm

De Norm, Normen, wat bedoelen we ermee? Wanneer behoor je tot de groep Normalen?

Wat zegt de Norm over iemands persoonlijkheid? Wat zegt het over de aard? Wat zegt het over het karakter? 

En wat is het verschil tussen overgevoelig zijn en hoog-sensitief zijn?

Kun je als Norm ook hoog-sensitief zijn? Of spreken we dan van overgevoeligheid? 

Hoe kan het dat de Norm de HSP niet ziet? Hoe kan het dat de Norm de narcist en de psychopaat niet ziet? 

Hoe kan het dat de Norm geen lasten ervaart in het dagelijkse leven? 

Welke rol speelt empathie hierin?

En over welke empathie hebben we het dan? En als we als Norm het vermogen tot empathie hebben, zijn we dan ook vanzelf empathisch?

Wat máákt iemand ‘de Norm’? 

Wanneer behoor je tot ‘de norm’? Welke mensen behoren tot de norm? Wanneer voldoe je aan de norm?

Wanneer hebben we het over normen? Wanneer hebben het over waarden?

Zijn normen en waarden hetzelfde?

Wat is de bedoeling van de Norm, van Normen, als het zoveel lijden veroorzaakt?

Kim Boom – normaal

” Zijn we wel zo normaal als we ‘denken’ dat we Zijn? “

       Normen

K

• Jung

Carl Jung (1875-1961) zag het als ‘normaal’ dat alle mensen heel op de wereld komen en heel de wereld weer verlaten. Met de uitzondering op de regel. Omdat je in het leven nooit iets uit mag sluiten.

K

• URM

De normen hebben we in 1945 vastgelegd in de Verklaring van de Universele Rechten van de Mens. Waar we het normaal vinden dat alle mensen begiftigd met verstand en geweten op de wereld komen. 

K

• Elke van Hoof

Elke van Hoof is klinisch psycholoog met specialisaties in trauma, stress, burn-out en hoogsensitiviteit). Van Hoof komt in 2016 naar buiten met haar wetenschappelijk onderzoek op de HSP. Haar onderzoek toont aan dat de mens die zich herkent in de HSP, anders dan de Norm het zintuiglijk filter mist. 

Mijn Visie

De Norm = de jonge(re) ziel

Met de Norm bedoel ik de jonge(re) ziel.

Het menselijk individu wat nog weinig persoonlijke aardse zielenlevens heeft ervaren.  De jonge ziel die aan het begin staat van zijn persoonlijke ontwikkeling als ziel. Van zijn aard. Van de ontwikkeling van dat wat in zijn aard, in zijn ziel aanwezig is.

Evenals de HSP kunnen we de norm verdelen in 2 groepen.

 • Een groep met liefde in de ziel, met een gevoeligheid voor afwijzing.
 • Een groep met angst in de ziel, zonder een gevoeligheid voor afwijzing.

Oftewel een groep met ‘morele empathie ‘, 1 groep zonder ‘morele empathie ‘.

Een groep met het vermogen schuld en schaamte te ervaren, een groep zonder het vermogen schuld en schaamte te ervaren.

Een groep met de aanwezigheid van een moreel kompas, een groep met de afwezigheid van een moreel kompas.

De jonge ziel die kan voldoen aan het ideale plaatje van de buitenwereld. Aan de verwachtingen van de maatschappij. Aan het plaatje: ‘huisje, boompje, kindje’.

De jonge ziel die het leven als ‘prima’ ervaart. Hij ervaart geen zinloosheid. Hij ervaart geen zinvolheid.

De jonge ziel die we niet zien in het rechtssysteem. De jonge ziel die we niet zien in het zorgsysteem.

Althans niet als hulpvragende.

De jonge ziel die we wel vinden als hulpverlener in het rechtssysteem, in het zorgsysteem. De jonge ziel die handelt vanuit de normen van de maatschappij.

De jonge ziel die  handelt vanuit normen, maar van zichzelf vindt dat ie handelt vanuit normen & waarden.

De jonge ziel die het verschil niet kent tussen normen & waarden.

Die nog geen waarden aan normen toe hebben hoeven kennen. Omdat er nog geen noodzaak was. Omdat deze noodzaak, deze innerlijke noodzaak wellicht ook nooit gevoeld zal worden. Niet persoonlijk.

De norm die in dit leven, andere persoonlijke zielenlessen heeft.

De jonge ziel die handelt vanuit constructief narcisme voor zichzelf en destructief narcisme voor de mensheid.

De Norm en de normen, die we moeten gaan zien, gaan herkennen, gaan erkennen en gebruiken waar zij voor bedoeld zijn.

Handhaven en waarden toekennen. 

Normen

Wanneer ik het heb over normen, spreek ik over fatoensnormen. Over hoe het hoort. Over hoe je vanuit ‘ een geest en broederschap’ met je medemens hoort om te gaan.

Dat wat we geleerd hebben.

Dat wat we als mensheid als de Normen, regels, plichten, verwachtingen hebben vastgelegd in de Universele Rechten van de mens.

‘ Behandel de ander zoals je zelf behandeld wil worden’.

Normen die voor de mens met morele empathie als vanzelfsprekend gelden. Als normaal gelden. 

Normen die we leren, die maken dat we ons aan kunnen passen aan de verwachtingen van de maatschappij. 

Normen die voor de mens die chronisch gewetenloos op de wereld komen, niet gelden. 

Omdat deze ‘normen’ zijn gebaseerd op en vastgelegd zijn, voor die mensen die begiftigd met verstand en geweten op de wereld komen.  

 

 

 

Waarden

Waarden kun je niet leren. Waarden leer je kennen door ervaringen. Waarden worden pas iets waard, wanneer je je zelf ermee verbindt.

Bewust of onbewust.

Bij de mens met morele empathie worden deze waarden op onbewust niveau vanuit de Ziel ontwikkeld. Bij de Norm, de jonge ziel en bij de HSP, de oude ziel, mét de aanwezigheid van morele empathie.

Bij de mens zonder morele empathie, de jonge ziel en de oude ziel, wordt dit vermogen ‘bewust’ontwikkeld vanuit de Normen van de maatschappij.

Wat voor de mens met morele empathie vanzelfsprekend is en aangeleerd is, normaal is, is voor de mens zonder morele empathie niet vanzelfsprekend en aangeleerd.

Mensen die spreken over normen en waarden leren en die de narcist en/of psychopaat ontkennen, niet kennen, kúnnen hun waarden nog niet kennen. 

Die leer je pas kennen, wanneer je deze mensen gaat erkennen. 

In het Zorgsysteem, in het Rechtssyteem, in het systeem wat de mensheid heet.

Destructief narcisme

De Norm + morele empathie en de Norm zonder morele empathie handelen vanuit constructief narcisme voor zichzelf en vanuit destructief narcisme voor de mensheid. Direct voor de mensen met verstand en geweten, indirect voor de mensen met verstand, zonder geweten.

Deze mensen zullen in dit leven nooit de staat van het volledig zielsbewustzijn bereiken. De staat van onvoorwaardelijke liefde. De vrije wil.

Deze mensen ontkennen de narcist, ontkennen de psychopaat, ontkennen hun hechtingstrauma, ontkennen daders, ontkennen slachtoffers.

Dat wat essentieel is om te kunnen spreken van het geweten hebben.

Het geweten hebben wat tevens essentieel is om te spreken van een ‘onafhankelijke hulpverlener’.

In het rechtssysteem. In het Zorgsysteem. 

Een onafhankelijke hulpverlener waar jij als mens met verstand en geweten recht op hebt. 

Gedragskenmerken Norm +

 • er zijn altijd twee kanten van een verhaal
 • er zijn geen daders en slachtoffers
 • wil niets horen over narcisme ( je mag iemand niet zomaar een narcist noemen )
 • wil niets horen over psychopathie ( alle mensen zijn in de kern ‘goed’)
 • bagatelliseren, goed praten van ‘fout gedrag’ ( deze mensen weten niet beter)
 • we mogen niet oordelen

Waarschuwingssignalen / Symptomen

 • kans op volledige heling 0% 0%
 • kans op narcisme in relaties 100% 100%
 • last van narcisme in relaties 50% 50%
 • huisje/boompje/kindje 75% 75%
 • rationeel 65% 65%
 • onbewust van uitspraken 75% 75%
 • kuddedieren 100% 100%
 • geen mening/wel oordeel 100% 100%

Gedragskenmerken Norm –

 • er zijn altijd twee kanten van een verhaal
 • er zijn geen daders en slachtoffers
 • wil niets horen over narcisme ( je mag iemand niet zomaar een narcist noemen )
 • wil niets horen over psychopathie ( alle mensen zijn in de kern ‘goed’)
 • bagatelliseren, goed praten van ‘fout gedrag’ ( deze mensen weten niet beter)
 • we mogen niet oordelen

Waarschuwingssignalen 

 • kans op volledige heling 0% 0%
 • kans op narcisme in relaties 100% 100%
 • Last van narcisme in relaties 30% 30%
 • huisje/boompje/kindje 75% 75%
 • rationeel 100% 100%
 • onbewust/bewust van uitspraken 75% 75%
 • kuddedieren 100% 100%
 • geen mening/wel oordeel 100% 100%

Normen vs. Waarden

Normen

 • ontkennen mens met kwaadaardig narcisme
 • ontkennen mensen zonder geweten
 • ontkennen mens met goedaardig narcisme
 • ontkennen mens met geweten
 • ontkennen daders
 • ontkennen slachtoffers
 • ontkennen voorwaardelijke liefde
 • ontkennen onvoorwaardelijke liefde
 • oordelen vanuit het ‘niet geweten hebben’

Waarden

 • erkennen mens met kwaadaardig narcisme
 • erkennen mensen zonder geweten
 • erkennen mens met goedaardig narcisme
 • erkennen mens met geweten
 • erkennen daders
 • erkennen slachtoffers
 • erkennen voorwaardelijke liefde
 • erkennen onvoorwaardelijke liefde
 • oordelen vanuit het geweten

Mythes

 

” Alle mensen zijn begiftigd met verstand en geweten.”

Niet ‘alle’ mensen zijn begiftigd met verstand en geweten. Mensen die gebruik maken van wat voor vorm van geweld dan ook, hebben geen geweten! Daarnaast heeft van Hoof dit ook aangetoond in haar onderzoek naar de hoog-senstitieve mens. Mensen die met angst in de ziel op de wereld komen, komen met de afwezigheid van het geweten op de wereld. 

” Ik heb geen hechtingstrauma “

Alle mensen hebben een hechtingstrauma. Zolang wij de ander nodig hebben om onsZelf het bestaansrecht te kunnen geven, is er sprake van een niet geheeld hechtingstrauma. De vraag is niet of we een hechtingstrauma hebben. De vraag is hoeveel last hebben we van ons hechtingstrauma. 

“Een kind houdt onvoorwaardelijk van zijn ouders, ouders houden onvoorwaardelijk van hun kind.”

Het is onmogelijk om als kind onvoorwaardelijk van je ouders te houden, omdat je als kind volledig afhankelijk bent van je ouders. Zodra er nog ergens een afhankelijkheid is, kan er onmogelijk sprake zijn van onvoorwaardelijke liefde.

We verwarren de onvoorwaardelijke liefde met ‘loyaliteit’.

Het is onmogelijk om als ouder onvoorwaardelijk van je kind te houden. Er is pas sprake van onvoorwaardelijke liefde wanneer de voorwaardelijke liefde volledig erkend is. Wanneer de mens zonder het geweten erkend is, wanneer het masker van narcisme volledig erkend is. Het masker van narcisme vanuit een goede aard. Het masker van narcisme vanuit een kwade aard. Het masker van narcisme vanuit het geweten hebben. 

” Evidence – based “

Wetenschap & ervaringen  verbonden

%

Norm+ vs. mensheid

%

liefde vs. angst

%

Introvert vs. Extravert

%

Man vs. Vrouw

%

Mis-behandeling in zorg

%

Nature vs. Nurture

Waar?

MAATSCHAPPIJ/MENSHEID/NORM

Waar zien we de norm?

 • mensen met verstand, met geweten
 • mensen met verstand, zonder geweten
 • mannen
 • vrouwen
 • kinderen
 • jonge zielen
 • oude zielen
 • slachtoffers
 • daders
 • patiënten
 • cliënten
 • hulpverleners
 • hulpvragenden x
Norm & NARCISME

CONSTRUCTIEF & DESTRUCTIEF NARCISME

De norm handelt vanuit onbewust destructief narcisme. 

De Norm = narcisme.

Het niet bewust zijn, het niet kennen, het ont-kennen van narcisme an sich,  narcisme vanuit de mens met een goede aard en de mens met een kwade aard, maakt dat wij, als mensen met een moreel kompas lijden. Direct en indirect.

Geestelijk, emotioneel, moreel, financieel en op zingevingsgebied. 

 

norm & Zorgsysteem

PATIENT & SLACHTOFFER

PATIENT/SLACHTOFFER

 • BEHANDELINGEN SLAAN NIET AAN
 • MIS-BE-HANDELING JEUGDZORG
 • MIS-BE-HANDELING GGZ
 • ACUTE PSYCHOSES
 • VERSLAVINGEN
 • DEPRESSIES
 • BURN-OUT
 • ADHD
 • ADD
 • HECHTINGSSTOORNISSEN
 • SUICIDE
 • COMPLEXE STOORNISSEN
 • ………………

PATIENT / DADER

 • ANTI-SOCIALE PERSOONLIJKHEIDSSTOORNIS
 • NARCISTISCHE PERSOONLIJKHEIDSSTOORNIS
 • PARANOIDE STOORNIS
 • VERSLAVINGEN
NORM & Rechtssysteem

SLACHTOFFER & DADER

 

DADERS/HULPVERLENERS

 • TBS-KLINIEKEN
 • GEWELDSDELICTEN
 • SEXUEEL GEWELD
 • LICHAMELIJK GEWELD
 • MOORD
 • FAMILIE-DRAMA’S
 • ( CYBER ) STALKING
 • JARENLANGE VECHTSCHEIDINGEN

SLACHTOFFERS/HULPVERLENERS

 

 • TBS-KLINIEKEN
 • GEWELDSDELICTEN
 • SEXUEEL GEWELD
 • LICHAMELIJK GEWELD
 • MOORD
 • FAMILIE-DRAMA’S
 • ( CYBER ) STALKING
 • JARENLANGE VECHTSCHEIDINGEN
NoRM & SPIRITUALITEIT

LOT & LOTSBESTEMMING

Jung sprak in zijn tijd al over een transformatie naar een nieuw tijdperk. Een transformatie van het vissen naar het watermantijdperk. Van allen voor een, naar een voor allen. De HSP, de oude zielen, met en zonder liefde, maken deze transformatie mogelijk. Beiden zijn van enorm grote betekenis voor de mensheid. Samen met de Norm, maken zij het mogelijk dat we waarden aan normen toe kunnen kennen. Mits we narcisme erkennen. Mits we gewetenloosheid erkennen. Mits we erkennen wat er is. 

NORM & ZORGSYSTEEM / RECHTSSYTEEM

PATIENTEN & SLACHTOFFERS & DADERS

Ben jij hulpverlener en heb jij met patiënten en cliënten te maken? Heb je met slachtoffers en daders te maken? Ben je slachtoffer? Ben je patiënt? Wil jij jouw missie leven? Voel jij tot in het diepst van je ziel, die innerlijke noodzaak dat we alle mensen het recht op bestaan geven?

Laten we ons verbinden!

Kim’s Woordenboek

FAQ | Norm

Begrippenlijst

Mijn definitie van …..

 

Norm

jonge ziel

Norm +

jonge ziel met morele empathie.

Norm -

jonge ziel zonder morele empathie

Normen

Rechten, plichten, verwachtingen, vastgelegd in de Universele Rechten van de mens. 

Waarden
HSP introvert

Kim hier jou uitleg over het woord.

HSP introvert

Kim hier jou uitleg over het woord.

HSP introvert

Kim hier jou uitleg over het woord.

HSP introvert

Kim hier jou uitleg over het woord.

HSP introvert

Kim hier jou uitleg over het woord.

HSP introvert

Kim hier jou uitleg over het woord.

Hulp

Wil jij je verdiepen in de norm en de normen?

Share This