Narcisme

De narcistische persoonlijkheidsstoornis, de verborgen narcist, de openlijk narcist, narcistische strekken, narcistisch gedrag, narcistische persoonlijkheidskernmerken. Gezond narcisme, ongezond narcisme, destructief narcisme, constructief narcisme. Goedaardig narcisme, kwaadaardig narcisme.

Wanneer spreken we van narcisme?

Wanneer spreken we van een narcistische persoonlijkheidsstoornis?

De Narcistische persoonlijkheidsstoornis, wat bedoelen we ermee? 

Wat kenmerkt een Narcistische persoonlijkheidsstoornis? 

Hoe wordt je een narcist? 

Hoe wordt de diagnose gesteld? Waar wordt de diagnose gesteld? Wanneer wordt de diagnose gesteld? 

Welke gevolgen heeft het stellen van deze diagnose voor degene die deze diagnose krijgt? Voor de omgeving? Voor de mensheid? 

Wanneer lijd je aan narcisme?

Wat is de functie van narcisme als het zoveel lijden veroorzaakt?

Kim Boom – narcisme –
expert

” Narcisme = Leven  onder voorwaarden “

       Narcisme, het verleden

K

• freud

Sigmund Freud (1856 – 1939) doelde met narcisme op mensen die hun energie te veel aan zichzelf en te weinig aan anderen besteden. Verliefd zijn op jezelf, teveel eigenliefde, anderen gebruiken om aan zijn trekken te laten komen, niet een ander beminnen, maar vooral zelf bemind willen worden. 

K

• Martin Appelo

Martin Appelo is GZ psycholoog, cognitief gedragstherapeut, auteur en spreker. En volgens eigen zeggen een ‘narcist’.

Apppelo spreekt van een narcistische persoonlijkheidsstoornis,  wanneer er sprake is van:

 • Neiging zichzelf op te blazen
 • Gebrek aan wederkerigheid
 • Neiging mensen die kritiek leveren van zich af te stoten en te vernederen
 • Ontstaan door een instabiele basis, als kind niet gezien en erkend worden in de emotionele behoefte van het kind en daardoor basaal wantrouwen in de mens in de buitenwereld
 • lijdensdruk
K

Eddie Brummelman

Brummelman is ontwikkelingspsycholoog, 31 jaar oud en heeft volgens eigen zeggen representatief wetenschappelijk onderzoek gedaan naar het ontstaan van narcisme. Hij brengt in juni 2019 het boek ” Bewonder mij ” uit. Zelf heeft hij narcistische mishandeling niet ‘ervaren’.

Zijn wetenschappelijke conclusies:

 • 2% lijdt aan een echte narcistische persoonlijkheidsstoornis
 • Narcisme is een persoonlijkheidstrek, die we allemaal hebben.
 • je wordt niet geboren als narcist, je wordt narcist door overwaardering.
 • De narcist zou schaamte ervaren
 • de ontwikkeling van narcisme stopt na je 23e.

Mijn Visie

Narcisme = handelen vanuit het ego.

Narcisme = het denken en handelen vanuit onze rationele overlevingsmechanismen.

Alle mensen hebben narcisme. Denken en handelen vanuit het ego.

Narcisme komt voor in de mens: persoonlijk narcisme. Narcisme komt voor in de mensheid: collectief narcisme.

Narcisme en ‘de mens’ zijn losmakelijk met elkaar verbonden. Narcisme en de mensheid zijn ‘losmakelijk’ met elkaar verbonden.

Zonder narcisme heeft de mens geen bestaansrecht. Zonder de mens heeft narcisme geen bestaansrecht.

Het is onmogelijk om hier alle facetten van narcisme uiteen te zetten. Narcisme an sich is nu eenmaal zeer complex. Het is niet voor niets dat er zo ongelooflijk veel verwarring heerst rondom het hele fenomeen narcisme.

In deze belicht ik het narcisme wat gebaseerd is op onze rationele overlevingsmechanismen. Onze rationele afweermechanismen.

Collectieve rationele afweermechanismen die we hebben ontwikkeld rondom de collectieve basisovertuiging dat alle mensen met verstand en geweten op de wereld komen.

Narcisme komt voor onder alle lagen van de bevolking. Onder mannen, vrouwen, jongens, meisjes. Mensen van elk ras, geslacht,  taal, godsdienst, elke cultuur. Hoog-opgeleid, laagopgeleid, rijk, arm, dik, dun.

Onder: 

 • mannen
 • vrouwen
 • kinderen
 • Mensen met een moreel kompas in de ziel
 • Mensen zonder een moreel kompas in de ziel
 • Jonge zielen ( de Norm )
 • Oude zielen ( de HSP )
 • mensen met verstand, met geweten
 • mensen met verstand, zonder geweten
 • slachtoffers
 • daders
 • patiënten
 • hulpverleners
 • hulpvragenden

 

Hoe ontstaat narcisme?

De ontwikkeling van het ego, van onze rationele overlevingsmechanismen, de identificatie met ons denken en het handelen vanuit het ego, dus narcisme begint meteen vanaf het moment van landen op aarde.

Dit gebeurt op onbewust niveau. Als kind zijn we ons namelijk nog niet bewust van ons denken en ons handelen. Zelfs als volwassenen niet. Dat is juist het probleem.  

We ontwikkelen narcisme rondom het trauma van het niet gezien, niet gehoord en niet erkend worden in onze belevingswereld.

Waar de HSP met een innerlijk moreel kompas niet gezien gehoord en erkend wordt in zijn belevingswereld, wordt ook de HSP met alleen Angst niet gezien in zijn belevingswereld.

Beiden krijgen al jong mee dat zij er met hun binnenwereld in de buitenwereld niet mogen zijn. Dat zij anders zijn dan de Norm. Dat zij er niet bij horen. 

Beiden wordt hen geen bestaansrecht verleent door de maatschappij.

Voor beiden wordt dat door zijn systeem ervaren als traumatisch.

Waar de een persoonlijk narcisme ontwikkelt, gebaseerd op liefde en vertrouwen, ontwikkelt de ander persoonlijk narcisme op basis van angst en wantrouwen.

De functie van narcisme

Zonder de mens, zou er geen narcisme zijn, zonder narcisme zou er geen mens kunnen ZIJN.

Narcisme maakt dat we zinvolheid kunnen ervaren. Voor de mens met alleen narcisme is narcisme zijn zinvolheid. Zonder narcisme kan hij geen zinvolheid ervaren. Wanneer hem dit masker van narcisme wordt ontnomen, wordt hem zijn zinvolheid ontnomen.

Maar dat niet alleen.

Ook wanneer we ons Zelf het masker van narcisme ontnemen, ontnemen we ons Zelf onze zinvolheid.

Narcisme maakt het mogelijk dat we de dualiteit in het leven in al zijn facetten kunnen ervaren.

Het bewuste versus onbewuste, goed & kwaad, licht en donker, liefde en angst, voorwaardelijke liefde en onvoorwaardelijke liefde, daders en slachtoffers, de hemel en de hel, leven en dood, reële angst versus niet-reële angst, zinvolheid en zinloosheid, normen en waarden.

Mijn ‘feiten’.  

 • Alle mensen hebben narcisme
 • We ontwikkelen narcisme, meteen vanaf het moment van landen op aarde
 • de Narcistische persoonlijkheidsstoornis, zoals we deze tot op heden erkennen, bestaat niet.
 • De Narcistische persoonlijkheidsstoornis is géén op zichzelf staande diagnose.
 • Narcisme wordt ontwikkeld vanuit  Angst
 • Narcisme wordt ontwikkeld vanuit Liefde
 • Narcisme komt net zoveel voor onder mannen als vrouwen
 • openlijk narcisme komt meer voor onder mannen
 • verborgen narcisme komt meer voor onder vrouwen

Het Probleem

Narcisme an sich is niet het probleem. Het is het niet kennen, het ontkennen van narcisme wat het probleem is. Het niet weten wat we met narcisme bedoelen. Het niet willen kennen van narcisme. Het niet willen zien van narcisme.

Narcisme vanuit een goede aard, narcisme vanuit een kwade aard.

Collectief en persoonlijk.

Wanneer er geen onderscheid gemaakt wordt tussen narcisme vanuit de mens met een moreel kompas, of narcisme vanuit de mens zonder moreel kompas lijdt dit tot zeer destructieve gevolgen voor het voortbestaan van de mensheid.

Beiden moeten gezien, gehoord en erkend worden.

Constructief narcisme

Of narcisme nu vanuit de Norm, de jonge ziel, of de HSP, de oude ziel, met liefde in de ziel voortkomt of vanuit de Norm, de jonge ziel, of vanuit de HSP met   met Angst in de ziel, voor alle mensen is narcisme constructief voor ons Zelf in de eerste levensfase.

We handelen vanuit onze essentiele instinctieve behoeftes en verlangens.

Vanuit het kleine kind.

Wanneer onze instinctieve behoeftes en verlangens niet gezien, niet gehoord en niet erkend worden via de buitenwereld, gaan we onze instinctieve behoeftes vervullen in onze binnenwereld.

We verdwijnen in onze fantasiewereld.

In ons Imagination Ego.

We verdwijnen in onze illusie van het denken.

Hoe meer we niet gezien, gehoord en erkend worden, hoe meer we ons ‘verliezen’in de illusie van het denken. Hoe meer we dissociëren van de realiteit in het aardse leven.

Van de realiteit van het aardse leven an sich, en van de realiteit van het aardse leven in ons Zelf.

En in het Zelf van de mens zonder moreel kompas. 

Goedaardig, destructief narcisme

De mensen met goedaardig, destructief narcisme, handelen vanuit zeer constructief narcisme voor zichzelf en vanuit zeer destructief narcisme voor de mensheid.

Het zijn de mensen die we vinden in met name de spirituele wereld. De zogenaamde ‘lichtwerkers’. De goeroe’s. De boeddhisten onder ons. De wereldverbeteraars. De mensen die denken dat alle mensen licht en liefde zijn. De mensen die denken dat de meeste mensen deugen. De mensen die denken dat mensen chronisch gewetenloos zijn geworden door trauma. De mensen die spreken over alle mensen zijn licht en liefde. De mensen die denken dat vrede op aarde mogelijk is.

De mensen die spreken over Liefde als ‘alles mag er Zijn’. De mensen die vervolgens de gewetenloze mense ontkennen. De mens met kwaad in de zin ontkennen. Slachtoffers en daders ontkennen. De mensen waarvan ‘oordeel’ er niet mag zijn. Waar ‘ego’ er niet mag zijn. Waar ‘boosheid’ er niet mag zijn. Waar narcisme er niet mag zijn, waar gewetenloosheid er niet mag zijn.

Waar werkelijk alles wat essentieel is om er volledig te kúnnen zijn er niet mag zijn.

De mensen die de mensheid onbewust, goedbedoeld, vanuit onbewust destrucisme ten gronde richten. 

Kwaadaardig, destructief narcisme

De mensen met kwaadaardig narcisme , handelen vanuit zeer contructief narcisme  narcisme voor zichzelf op korte termijn en vanuit zeer destructief narcisme voor de mensheid op lange termijn.

Het zijn de mensen die we onder narcisme-deskundigen erkennen als de ‘huis-tuin-keuken-psychopaat’, de verborgen narcist, de spiritueel narcist. de lichtwerkers, de goeroe’s, de boedhisten.

Het zijn de mensen die we evenals de mensen met zeer goedaardig narcisme herkennen in de spirituele wereld. Maar ook de mensen die we  vinden in ‘de gewone mensen’ wereld. De wolf in schaapskleren.

Die mensen die niet opvallen tussen de kudde.

De oude ziel met het masker van de integere, in-nemende, introverte, gevoelige mens.

De mens met kwaadaardig narcisme is geniepig, achterbaks, manupulatief, onderhuids. Deze mensen profileren zichzelf als slachtoffer, waardoor jij automatisch tot dader gemaakt wordt. Zo voel je je ook, zo gedraag jij je ook. Dat is namelijk wat narcistische mishandeling met je doet.

Symptomen lange termijn

 • systeem op chronische alertheid
 • chronisch dadergevoel
 • niet meer helder kunnen denken
 • niet meer helder kunnen zien
 • niet meer helder kunnen voelen
 • geen realistisch mensbeeld
 • geen realistisch zelfbeeld
 • geen realistisch beeld van het verleden
 • geen realistisch beeld van de toekomst
 • chronische PTSS
 • chronisch gewetensconflict
 • geheugenverlies
 • concentratiestoornissen
 • hechtinsgsstoornissen
 • emotioneel ontregeld zijn
 • burn-out/bore-out
 • persoonlijkheidststoornissen
 • etc. etc.

Lange termijn symptomen

 • chronisch gewetensconflict 100% 100%
 • extreme schuld en schaamtegevoelens 100% 100%
 • zelfveroordeling 100% 100%
 • chronisch dadergevoel 75% 75%
 • herbelevingen 65% 65%
 • piekeren over toekomst 75% 75%
 • intense dromen 100% 100%
 • zenuwstelsel chronisch op AAN 100% 100%

Symptomen korte termijn

 • systeem op acute alertheid
 • niet meer helder kunnen denken
 • niet meer helder kunnen zien
 • Niet meer helder kunnen voelen
 • geen realistisch mensbeeld
 • geen realistisch zelfbeeld
 • geen realistisch beeld van het verleden
 • geen realistisch beeld van de toekomst
 • acute PTSS
 • acute psychose
 • herbelevingen
 • afkickverschijnselen
 • paranoia
 • overspannen
 • moord
 • zelfmoord
 • verward
 • etc. etc.

Korte termijn symptomen

 • PTSS 85% 85%
 • acute psychose/delier 85% 85%
 • herbelevingen 100% 100%
 • verward gedrag 100% 100%
 • Neiging (zelf) moord 100% 100%
 • zelfdestructief 75% 75%
 • moord/zelfmoord 50% 50%
 • paranoia 100% 100%

openlijk narcisme vs. verborgen narcisme

Openlijk kwaadaardig narcisme

 • man/vrouw
 • chronische gewetenloosheid
 • jonge ziel/oude ziel
 • praat over prestaties en successen
 • extravert in verbaal gedrag
 • extravert in non-verbaal gedrag
 • extravert in handelen, laat jou handelen/niet handelen
 • groot imagination ego
 • zelfvoorzienend
 • zelf op de voorgrond
 • verbaal sterk
 • gevatte/goeie humor
 • stoer in de buitenwereld, gevoelig ‘thuis’ ( metro man, metro vrouw)
 • succesvol in zakelijke wereld
 • houdt van materie
 • houdt van geld
 • houdt van aanzien
 • houdt van controle
 • actieve agressie verbaal
 • verborgen boodschappen
 • verborgen agenda’s
 • gebruikt veel woorden, zegt weinig

 

Verborgen kwaadaardig narcisme

 • man/vrouw
 • chronische gewetenloosheid
 • jonge ziel/oude ziel
 • praat over prestaties en successen van de partner
 • introvert in verbaal gedrag
 • introvert in non-verbaal gedrag
 • introvert in handelen, laat jou handelen/niet handelen
 • groot imagination ego
 • heeft de ander nodig om zichzelf te voorzien
 • partner op de voorgrond
 • verbaal zwak
 • kinderachtige humor
 • ‘gevoelig’ in de buitenwereld, rationeel ‘thuis’
 • succesvol in zakenwereld via partner
 • houdt van materie
 • houdt van geld
 • houdt van aanzien
 • houdt van controle
 • passieve agressie non-verbaal
 • verborgen boodschappen
 • verborgen agenda’s
 • gebruikt weinig woorden, zegt veel

 

Mythes

 

‘ We kweken narcisten door ze op een voetstuk te plaatsen ‘

We kweken geen narcisten door ze op een voetstuk te plaatsen! We maken er op zijn hoogst irritante verwende kinderen van. We kweken wel narcisten door ze te leren hoe ze empatisch moeten doen/lijken.

‘De Narcistische persoonlijkheidsstoornis valt onder pathologie’

De Narcistische persoonlijkheidsstoornis valt niet onder psycho-patho-logie!

Psycho-patho-logie = ziekte van de logica in de psyche.

Deze mensen zijn niet ziek in de logica van hun psyche. Wij, als mensen met een moreel kompas vinden dat deze mensen ziek zijn, omdat we er met ons ‘logisch’ verstand niet bij kunnen dat iemand zo met zijn dierbaren om kan gaan.

Vanuit ons logisch verstand kan dat ook niet. Omdat ons logisch verstand gebaseerd is op een moreel kompas.

Mensen die gebruik maken van gaslighting, geestelijke, emotionele, morele mishandeling, hebben geen moreel kompas.

Mensen die zich verheven voelen boven het systeem, mensen die hun eigen regels maken en bepalen. Mensen die eenzijdig afspraken maken. Mensen die bekend staan als pathologisch leugenaars, hebben geen stoornis in hun logica. Zij hebben hun logica prima op een rijtje. Dat is enorm ontwikkeld zelfs. Evenals dat zij een enorm goed geheugen hebben.

Ze moeten wel.

” Narcisme is te behandelen “

Narcisme is niet te behandelen en mogen we ook niet behandelen. Narcisme maakt het mogelijk dat we ons Zelf het bestaansrecht kunnen geven. Voor de mens met alleen narcisme, is narcisme zijn bestaansrecht. Door narcisme te behandelen, ontnemen we hem zijn bestaansrecht. Zonder narcisme kan hij het niet overleven op aarde.

Voor de mens met narcisme vanuit het moreel kompas is narcisme wel te ‘behandelen’. Door narcisme te ont-wikkelen. Je bewust te worden van je eigen narcisme. Het zijn die overlevingsmechanismen die hebben gemaakt dat we het konden overleven. Die wanneer we ons er bewust van worden, zich kunnen ontwikkelen tot onze kwaliteiten. 

Kim’s Woordenboek

FAQ | Narcisme Begrippenlijst

Mijn definitie van …..

 

Narcisme

Denken en handelen vanuit onze rationele overlevingsmechanismen

Goedaardig narcisme

Denken en handelen vanuit rationele overlevingsmechanismen gebaseerd op Liefde en Wantrouwen.

Kwaadaardig narcisme

Denken en handelen vanuit rationele overlevingsmechanismen gebaseerd op Angst en Wantrouwen.

Destructief narcisme

Onbewust narcisme. Vanuit een goede aard, vanuit een kwade aard. 

Destructief goedaardig narcisme

Niet-helpend narcisme, voor je Zelf, voor het Zelf van de mensen met een moreel kompas. 

Destructief kwaadaardig narcisme

Gebruik makend van bewust gaslighting.

Constructief narcisme

Helpend narcisme

Constructief goedaardig narcisme

Helpend narcisme vanuit de mens/mensheid met een goede aard, voor de gehele mensheid. Mensen met een moreel kompas, mensen zonder een moreel kompas.

Constructief kwaadaardig narcisme

Helpend narcisme vanuit de mens/mensheid met een kwade aard, voor de gehele mensheid. Mensen met een moreel kompas, mensen zonder moreel kompas.

collectief narcisme

Kim hier jou uitleg over het woord.

persoonlijk narcisme

Kim hier jou uitleg over het woord.

” Evidence – based “

Wetenschap & Ervaringen verbonden

%

goedaardig narcisme vs. kwaadaardig narcisme

%

destructief vs. constructief

%

Introvert vs. Extravert

%

Man vs. Vrouw

%

Mis-handeling

%

Nature & Nurture

Waar?

MAATSCHAPPIJ/MENSHEID/NORM

 • mensen met moreel kompas
 • mensen zonder moreel kompas
 • mensen met verstand, met geweten
 • mensen met verstand, zonder geweten
 • mannen
 • vrouwen
 • kinderen
 • jonge zielen
 • oude zielen
 • slachtoffers
 • daders
 • patiënten
 • cliënten
 • hulpverleners
 • hulpvragenden

 

mens & narcisme

GOEDAARDIG & KWAADAARDIG

De mens met narcisme vanuit een goede aard, handelt op volwassen leeftijd vanuit onbewust destructief narcisme voor zichzelf, voor de mensheid en vanuit onbewust constructief narcisme voor de mensen zonder een moreel kompas. De mens met narcisme vanuit een kwade aard, handelt vanuit bewust destructief narcisme voor de mensheid, voor de mens met een moreel kompas en vanuit bewust constructief narcisme voor zichzelf op korte termijn. 

Narcisme & Zorgsysteem

ONBEWUST DESTRUCTIEF NARCISME

WAT NEMEN WE WAAR IN HET ZORGSYSTEEM ?

 • BEHANDELINGEN SLAAN NIET AAN
 • MIS-BE-HANDELING JEUGDZORG
 • MIS-BE-HANDELING GGZ
 • ACUTE PSYCHOSES
 • VERSLAVINGEN
 • DEPRESSIES
 • BURN-OUT
 • ADHD
 • ADD
 • HECHTINGSSTOORNISSEN
 • PERSOONLIJKHEIDSSTOORNISSEN
 • SUICIDE
 • COMPLEXE STOORNISSEN
 • ………….

 Oorzaak : het niet kennen, het ont-kennen van narcisme. Vanuit een goede aard, vanuit een kwade aard. De gevolgen zijn hetzelfde. 

narcisme & Rechtssysteem

DESTRUCTIEF NARCISME

 

 

 DADERS

 • TBS-KLINIEKEN
 • GEWELDSDELICTEN
 • SEXUEEL GEWELD
 • LICHAMELIJK GEWELD
 • MOORD
 • FAMILIE-DRAMA’S
 • ( CYBER ) STALKING
 • JARENLANGE VECHTSCHEIDINGEN

SLACHTOFFERS

 • TBS-KLINIEKEN
 • GEWELDSDELICTEN
 • SEXUEEL GEWELD
 • LICHAMELIJK GEWELD
 • MOORD
 • FAMILIE-DRAMA’S
 • ( CYBER ) STALKING
 • JARENLANGE VECHTSCHEIDINGEN

Oorzaak: Ontkennen mens zonder geweten. Ontkennen narcisme.

 

narcisme & SPIRITUALITEIT

LOT & LOTSBESTEMMING

Jung sprak in zijn tijd al over een transformatie naar een nieuw tijdperk. Een transformatie van het vissen naar het watermantijdperk. Van allen voor een, naar een voor allen. De HSP, de oude zielen, met en zonder liefde, maken deze transformatie mogelijk. Beiden zijn van enorm grote betekenis voor het voortbestaan van de mensheid. Mits ‘wij’ de mensheid, de mensheid, met verstand en geweten, de mens met alleen Angst in de ziel erkennen. De mens met Angst in de Ziel die het collectieve en het persoonlijke trauma IS.

Hulpverlener / Hulpvragende

ZORGSYSTEEM / RECHTSSYSTEEM

Ben jij hulpverlener en heb jij met patiënten en cliënten te maken? Heb je met slachtoffers en daders te maken? Ben je slachtoffer? Ben je patiënt? Wil jij jouw missie leven? Voel jij tot in het diepst van je ziel, die innerlijke noodzaak dat we alle mensen het recht op bestaan geven?

Laten we ons verbinden!

Hulp

Lijd jij aan narcisme? 

Share This