Narcisme

De narcistische persoonlijkheidsstoornis, de verborgen narcist, de openlijk narcist, narcistische strekken, narcistisch gedrag, narcistische persoonlijkheidskernmerken. Gezond narcisme, ongezond narcisme, destructief narcisme, constructief narcisme. Goedaardig narcisme, kwaadaardig narcisme.

Wanneer spreken we van narcisme?

Wanneer spreken we van een narcistische persoonlijkheidsstoornis?

De Narcistische persoonlijkheidsstoornis, wat bedoelen we ermee? 

Wat kenmerkt een Narcistische persoonlijkheidsstoornis? 

Hoe wordt je een narcist? 

Hoe wordt de diagnose gesteld? Waar wordt de diagnose gesteld? Wanneer wordt de diagnose gesteld? 

Welke gevolgen heeft het stellen van deze diagnose voor degene die deze diagnose krijgt? Voor de omgeving? Voor de mensheid? 

Wanneer lijd je aan narcisme?

Wat is de functie van narcisme als het zoveel lijden veroorzaakt?

Kim Boom – narcisme –
expert

” Zijn we niet allemaal narcistisch? “

       Narcisme

K

• freud

Sigmund Freud (1856 – 1939) doelde met narcisme op mensen die hun energie te veel aan zichzelf en te weinig aan anderen besteden. Verliefd zijn op jezelf, teveel eigenliefde, anderen gebruiken om aan zijn trekken te laten komen, niet een ander beminnen, maar vooral zelf bemind willen worden. 

K

• Martin Appelo

Martin Appelo is GZ psycholoog, cognitief gedragstherapeut, auteur en spreker. En volgens eigen zeggen een ‘narcist’.

Apppelo spreekt van een narcistische persoonlijkheidsstoornis,  wanneer er sprake is van:

 • Neiging zichzelf op te blazen
 • Gebrek aan wederkerigheid
 • Neiging mensen die kritiek leveren van zich af te stoten en te vernederen
 • Ontstaan door een instabiele basis, als kind niet gezien en erkend worden in de emotionele behoefte van het kind en daardoor basaal wantrouwen in de mens in de buitenwereld
 • lijdensdruk
K

Eddie Brummelman

Brummelman is ontwikkelingspsycholoog, 31 jaar oud en heeft volgens eigen zeggen representatief wetenschappelijk onderzoek gedaan naar het ontstaan van narcisme. Hij brengt in juni 2019 het boek ” Bewonder mij ” uit. Zelf heeft hij narcistische mishandeling niet ‘ervaren’.

Zijn wetenschappelijke conclusies:

 • 2% lijdt aan een echte narcistische persoonlijkheidsstoornis
 • Narcisme is een persoonlijkheidstrek, die we allemaal hebben.
 • je wordt niet geboren als narcist, je wordt narcist door overwaardering.
 • De narcist zou schaamte ervaren
 • de ontwikkeling van narcisme stopt na je 23e.

Mijn Visie

Narcisme = denken en handelen vanuit rationele overlevingsmechanismen.

Alle mensen hebben narcisme. Alle mensen denken en handelen vanuit rationele overlevingsmechanismen.

Het ontstaan van narcisme.

Op het moment dat we landen op aarde , begint de ontwikkeling van het denken en het handelen. Dus narcisme. Dit gebeurt vanuit het onbewuste. Als kind zijn we ons nog niet bewust van ons denken en ons handelen. Zelfs als volwassenen niet. Dat is juist het probleem.

We ontwikkelen narcisme, het rationele ego, rondom het trauma van het niet gezien, niet gehoord en niet erkend worden in onze aard. Rondom het trauma van ‘er niet mogen zijn met wie we in de aard zijn’.

Waar deze rationele overlevingsmechanismen bij de mens met liefde, gebaseerd zijn op liefde en vertrouwen in de medemens, zijn deze rationele overlevingsmechanismen bij de mens met angst gebaseerd op angst en wantrouwen.

Hoe meer we als kind niet gezien en gehoord worden in onze aard, hoe meer narcisme we ontwikkelen.

De functie van narcisme

Zonder de mens, zou er geen narcisme zijn, zonder narcisme zou er geen mens kunnen ZIJN.

Narcisme heeft een ongelooflijk belangrijke functie. Narcisme maakt dat elke menselijk individu zich gezien, gehoord en erkend kan ‘ervaren’. 

Narcisme maakt dat we als mensen ons bestaansrecht in kunnen nemen.

Wanneer we geen narcisme zouden hebben, zouden we het op aarde niet kunnen overleven. door de mens in de buitenwereld niet gezien, gehoord en erkend worden, zouden we het als menselijk individu niet overleven.

Het wordt gevaarlijk wanneer narcisme gebaseerd is op de mens met angst in de psyche. De mens met een gebrek aan een moreel kompas.

De mens met narcisme vanuit angst wordt tot zijn 15e nergens gezien, gehoord en erkend. Tot hij in het Zorgsysteem terechtkomt. Tenminste als hij daar terechtkomt.

Daar wordt hij/zij erkent als de Narcistische persoonlijkheidsstoornis.

De Narcistische persoonlijkheidsstoornis vanuit de DSM: 

 1. heeft een opgeblazen gevoel van eigen belangrijkheid
 2. is bezeten van fantasieën over grenzeloos succes, grenzeloze macht genialiteit schoonheid of ideale liefde
 3. gelooft dat hij of zij bijzonder en uniek is en alleen kan worden begrepen door of moet omgaan met andere bijzondere mensen
 4. heeft een bovenmatige behoefte aan bewondering
 5. heeft het gevoel bijzondere rechten te hebben
 6. maakt misbruik van anderen om zijn of haar doelen te bereiken
 7. heeft een gebrek aan empathie, hij is niet bereid de gevoelens en behoeftes van anderen te erkennen of zich er mee te identificeren
 8. is vaak jaloers op anderen en gelooft dat anderen jaloers zijn op hem of haar
 9. toont zich arrogant of hooghartig in houding of gedrag.

Wanneer iemand tenminste 5 van de volgende kenmerken bezit, zou hij/zij behoren tot de mens met een narcistische persoonlijkheidsstoornis.

Het probleem is dat deze mensen zelden gediagnosticeerd worden vanuit de DSM. Dit laat ook Brummelman zien. Er is maar 1 tot 2% wat zou lijden aan een Narcistische persoonlijkheidsstoornis.

De mens met narcisme vanuit liefde zien we wel in het Zorgsysteem. Onder vele verschillende stempels en op zichzelf staande diagnoses.

Als mensen die lijden. Mensen die lijden aan de mens in hun omgeving met narcisme vanuit angst en hun eigen narcisme.

Mensen die lijden aan de gevolgen van het trauma van narcistische mishandeling.

openlijk narcisme vs. verborgen narcisme

Openlijk kwaadaardig narcisme

 • man/vrouw
 • chronische gewetenloosheid
 • jonge ziel/oude ziel
 • praat over prestaties en successen
 • extravert in verbaal gedrag
 • extravert in non-verbaal gedrag
 • extravert in handelen, laat jou handelen/niet handelen
 • groot imago ego
 • zelf op de voorgrond
 • verbaal sterk
 • gevatte humor
 • stoer in de buitenwereld, gevoelig ‘thuis’ ( metro man, metro vrouw)
 • houdt van materie
 • houdt van geld
 • houdt van aanzien
 • houdt van controle
 • actieve agressie verbaal
 • gebruikt veel woorden, zegt weinig

Verborgen kwaadaardig narcisme

 • man/vrouw
 • chronische gewetenloosheid
 • jonge ziel/oude ziel
 • praat over prestaties en successen van de partner
 • introvert in verbaal gedrag
 • introvert in non-verbaal gedrag
 • introvert in handelen, laat jou handelen/niet handelen
 • groot rationeel ego
 • partner op de voorgrond
 • verbaal zwak
 • kinderachtige humor
 • ‘gevoelig’ in de buitenwereld, rationeel thuis
 • houdt van materie
 • houdt van geld
 • houdt van aanzien
 • houdt van controle
 • passieve agressie non-verbaal
 • gebruikt weinig woorden, zegt veel

Mythes

 

‘ We kweken narcisten door ze op een voetstuk te plaatsen ‘

We kweken geen narcisten door ze op een voetstuk te plaatsen! We maken er op zijn hoogst irritante verwende kinderen van. We kweken wel narcisten door ze te leren hoe ze empatisch moeten doen/lijken.

‘De Narcistische persoonlijkheidsstoornis valt onder pathologie’

De Narcistische persoonlijkheidsstoornis valt niet onder psycho-patho-logie!

Psycho-patho-logie = ziekte van de logica in de psyche.

Deze mensen zijn niet ziek in de logica van hun psyche. Wij, als mensen met een moreel kompas vinden dat deze mensen ziek zijn, omdat we er met ons ‘logisch’ verstand niet bij kunnen dat iemand zo met zijn dierbaren om kan gaan.

Vanuit ons logisch verstand kan dat ook niet. Omdat ons logisch verstand gebaseerd is op een moreel kompas.

Mensen die gebruik maken van gaslighting, geestelijke, emotionele, morele mishandeling, hebben geen moreel kompas.

Mensen die zich verheven voelen boven het systeem, mensen die hun eigen regels maken en bepalen. Mensen die eenzijdig afspraken maken. Mensen die bekend staan als pathologisch leugenaars, hebben geen stoornis in hun logica. Zij hebben hun logica prima op een rijtje. Dat is enorm ontwikkeld zelfs. Evenals dat zij een enorm goed geheugen hebben.

Ze moeten wel.

” Narcisme is te behandelen “

Narcisme is niet te behandelen en mogen we ook niet behandelen. Narcisme maakt het mogelijk dat we ons Zelf het bestaansrecht kunnen geven. Voor de mens met alleen narcisme, is narcisme zijn bestaansrecht. Door narcisme te behandelen, ontnemen we hem zijn bestaansrecht. Zonder narcisme kan hij het niet overleven op aarde.

Voor de mens met narcisme vanuit het moreel kompas is narcisme wel te ‘behandelen’. Door narcisme te ont-wikkelen. Je bewust te worden van je eigen narcisme. Het zijn die overlevingsmechanismen die hebben gemaakt dat we het konden overleven. Die wanneer we ons er bewust van worden, zich kunnen ontwikkelen tot onze kwaliteiten. 

Kim’s Woordenboek

FAQ | Narcisme Begrippenlijst

Mijn definitie van …..

 

Narcisme

Denken en handelen vanuit onze universele rationele overlevingsmechanismen

Goedaardig narcisme

Denken en handelen vanuit rationele overlevingsmechanismen gebaseerd op Liefde en Vertrouwen.

Kwaadaardig narcisme

Denken en handelen vanuit rationele overlevingsmechanismen gebaseerd op Angst en Wantrouwen.

Destructief narcisme

Niet-helpend narcisme

Constructief narcisme

Helpend narcisme

” Evidence – based “

Wetenschap & Ervaringen verbonden

%

goedaardig narcisme vs. kwaadaardig narcisme

%

destructief vs. constructief

%

Introvert vs. Extravert

%

Man vs. Vrouw

%

Mis-handeling

%

Nature & Nurture

Waar?

MAATSCHAPPIJ/MENSHEID/NORM

 • mensen met moreel kompas
 • mensen zonder moreel kompas
 • mensen met verstand, met geweten
 • mensen met verstand, zonder geweten
 • mannen
 • vrouwen
 • kinderen
 • jonge zielen
 • oude zielen
 • slachtoffers
 • daders
 • patiënten
 • cliënten
 • hulpverleners
 • hulpvragenden

 

mens & narcisme

GOEDAARDIG & KWAADAARDIG

Narcisme vanuit de mens met een moreel kompas, vanuit de mens zonder een moreel kompas, vanuit een goede aard, vanuit een kwade aard, beiden destructief wanneer we ons er niet bewust van zijn en het onderscheid niet kennen tussen ons eigen narcisme en het narcisme van de ander. 

narcisme & Rechtssysteem

DESTRUCTIEF NARCISME

 

In het rechtssysteem wordt er gehandeld vanuit ‘goedaardig destructief narcisme’. 

Hulp

Lijd jij aan de gevolgen van narcistische mishandeling? Wil jij je verdiepen in narcisme? Wil jij van psychisch lijden, psychisch leiden maken?

Lijd jij aan je eigen narcisme?

Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen!

Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen!

Volg mijn blog nieuwsbrief voor handige tips en informatie rondom onderwerpen zoals HSP en narcisme. Vul hieronder je e-mailadres in.

 

Bedankt voor het volgen van mijn blog :)

Share This