Mensheid

De Mensheid. Mens Zijn. Mens.

Wanneer ben je mens? Wanneer spreken we van Mens Zijn. Wanneer ben je Mens?  

Wanneer behoor je tot de ‘mens- soort’?

Wat máákt iemand mens?

Welke rol speelt empathie hierin? En over welke empathie hebben we het dan?

Wat verstaan we onder de mensheid?

Wat onderscheidt ons als mensheid van alle andere ‘levende wezens’ op aarde?

Kim Boom – mens met verstand en geweten

” Een nieuwe visie op het verleden, het heden en de toekomst van de mens en de mensheid “

       Mensheid

K

• Jung

Carl Gustav Jung ( 1875-1961 ). Carl Jung had het over het collectief bewustzijn, wanneer hij het had over het bewustzijn in de mensheid.

K

• UVRM

In de Universele Verklaring van de rechten van de mens, wordt de mens omschreven als ‘de mens met verstand en geweten.

K

• Rutger bregman

Rutger Bregman (1988), historicus, wetenschapper, klimaatactivist en auteur van ‘De meeste mensen deugen’ ziet de meerderheid van de mensen als zijnde de mensen die deugen. Als mensen die in essentie goed van aard zijn. 

Mijn Visie

De Mensheid = Het collectief bewustzijn in de mensheid. 

Alle mensen zijn onderdeel van de mensheid.

Mannen, vrouwen, kinderen.

Mensen met een moreel kompas, mensen zonder een moreel kompas.

Mensen van alle kleuren, rangen en standen.

Mensen van elke aard.

Lesbiennes, homo’s, bi-seksuelen, transgenders.

Slachtoffers, daders, patienten, cliënten, hulpvragenden, hulpverleners.

Allen zijn zij onderdeel van ‘de mensheid’.

Allen bevinden zij zich of in het zorgsysteem of in het rechtssysteem.

Als hulpvragers. Als hulpverleners.

Als daders, cliënten, slachtoffers

Als patiënten, slachtoffers en daders.

Bewust & onbewust. Direct & indirect.

‘Gedrags’ kenmerken mensen met verstand en geweten & met verstand en zonder geweten. 

Met verstand  &  geweten

 • erkennen mens met kwaadaardig narcisme
 • erkennen mensen zonder geweten
 • erkennen mens met goedaardig narcisme
 • erkennen mens met geweten
 • erkennen daders
 • erkennen slachtoffers
 • erkennen voorwaardelijke liefde
 • erkennen onvoorwaardelijke liefde
 • oordelen vanuit het geweten

Met verstand & zonder geweten

 • ontkennen mens met kwaadaardig narcisme
 • ontkennen mensen zonder geweten
 • ontkennen mens met goedaardig narcisme
 • ontkennen mens met geweten
 • ontkennen daders
 • ontkennen slachtoffers
 • ontkennen voorwaardelijke liefde
 • ontkennen onvoorwaardelijke liefde
 • oordelen vanuit het ‘niet geweten hebben’

Mythes

 

” De meeste mensen deugen “

Er zijn mensen die deugen, er zijn mensen die doen alsof zij deugen. 

Mensen die niet deugen, zijn die mensen die zich schuldig maken aan chronisch lichamelijk, geestelijk, emotioneel, moreel, financieel geweld. Bij partners, kinderen, ouders of willekeurig welke mensen.

” Alle mensen komen begiftigd met verstand en geweten op de wereld “

Het is onmogelijk om met verstand & geweten op de wereld te komen. Verstand leren we aan en als we het allemaal al geweten hadden, hadden we hier op aarde niets meer te doen. Dan zou het leven slapend aan ons voorbijgaan. 

Daarbij als we het verstand en het geweten hadden, hadden we de Universele Rechten van de Mens allang herzien en herschreven en opgesteld voor die mensen die niet begiftigd met het geweten op de wereld komen. 

” Alle mensen hebben recht op bestaan “

Alle mensen met verstand en geweten hebben recht op bestaan. Of die mensen het al wel hebben geweten of het nog niet geweten hebben. 

 

” Evidence – based “

Wetenschap & ervaringen verbonden

%

Mens + vs. Mens -

%

liefde vs. angst

%

slachtoffers vs. daders

%

Man vs. Vrouw

%

Mis-handeling in mensheid

%

Nature vs. Nurture

Waar?

MAATSCHAPPIJ/MENSHEID/NORM

 • mensen met moreel kompas
 • mensen zonder moreel kompas
mensheid & NARCISME

GOEDAARDIG & KWAADAARDIG NARCISME

Het systeem in de mensheid handelt vanuit onbewust destructief narcisme.

Vanuit de Normen van het Rechtssysteem.

Het rechtssysteem = narcisme.

Het niet bewust zijn, het niet kennen, het ont-kennen van narcisme an sich,  narcisme vanuit de mens met een goede aard en de mens met een kwade aard, maakt dat wij, als mensen met een moreel kompas lijden. Lijden aan ons eigen narcisme. Direct en indirect.

Geestelijk, emotioneel, moreel, financieel en op zingevingsgebied. 

Kim’s Woordenboek

FAQ | Mensheid Begrippenlijst

Mijn definitie van …..

 

Mensheid

Norm, jonge ziel met en zonder moreel kompas. HSP, oude ziel met en zonder moreel kompas.

Mens

menselijk indivu wat onderdeel is van de mensheid.

Mens +

Mens + vermogen schuld & schaamte te ervaren

Mens -

Mens – vermogen schuld & schaamte te kunnen ervaren

Norm +/-

Jonge ziel met of zonder vermogen schuld en schaamte te ervaren

HSP +/-

Oude ziel met of zonder vermogen schuld en schaamte te ervaren. 

Dader

Mens waarvan zijn handelen of niet handelen negatieve gevolgen heeft voor het voortbestaan van de mensheid en hier niet geestelijk aan lijdt. 

Slachtoffer

Mens wat zich niet bewust is van de negatieve gevolgen van zijn handelen en hier wel geestelijk aan lijdt.

Patiënt

Mens wat geestelijk of lichamelijk lijdt

Cliënt

Mens wat doet of hij geestelijk of lichamelijk lijdt

Hulpverlener

Mens met of zonder moreel kompas wat hulp verleent aan mens wat geestelijk of lichamelijk lijdt of doet of hij geestelijk en lichamelijk lijdt

Hulpvrager

Mens wat lijdt, mens wat doet alsof hij lijdt

Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen!

Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen!

Volg mijn blog nieuwsbrief voor handige tips en informatie rondom onderwerpen zoals HSP en narcisme. Vul hieronder je e-mailadres in.

 

Bedankt voor het volgen van mijn blog :)

Share This