Mensheid

De Mensheid. Mens Zijn. Mens.

Wanneer ben je mens? Wanneer spreken we van Mens Zijn. Wanneer ben je Mens?  

Wanneer behoor je tot de ‘mens- soort’?

Wat máákt iemand mens?

Welke rol speelt empathie hierin? En over welke empathie hebben we het dan?

Wat verstaan we onder de mensheid?

Wat onderscheidt ons als mensheid van alle andere ‘levende wezens’ op aarde?

Kim Boom – mens met verstand en geweten

” Er zijn mensen met verstand, zonder geweten, er zijn mensen met verstand, met geweten. “

       Mensheid

K

• Jung

Carl Gustav Jung ( 1875-1961 ). Carl Jung vertaalde de mensheid naar het collectief bewustzijn. Het collectief bewustzijn waar we als mens met het persoonlijk bewustzijn onderdeel van zijn. Het persoonlijk bewustzijn waar we als mensheid onderdeel van zijn.

K

• URM

Tussen 1945 – 1948 zijn de Universele Rechten van de Mens opgesteld, waarin we de mens omschrijven als ‘de mens begiftigd met verstand en geweten’. 

K

• Rutger bregman

Rutger Bregman (1988), historicus, wetenschapper, klimaatactivist en auteur van ‘De meeste mensen deugen’ ziet de meerderheid van de mensen als zijnde de mensen die deugen. Mensen die goede intenties hebben. Mensen die het goed bedoelen. 

Mijn Visie

 

De Mensheid.

 

Alle mensen zijn onderdeel van de mensheid. De mens die valt onder de mens met een moreel kompas. De mens die valt onder de mens zonder moreel kompas. De mens die valt onder de Norm. De mens die valt onder de HSP. Jonge zielen. Oude zielen.

Mannen, vrouwen, kinderen. Mensen met verstand, met geweten, mensen met verstand, zonder geweten.

Allen zijn zij onderdeel van de mensheid.

Mensen van alle kleuren: zwart, wit, rood, geel.

Mensen van alle rangen en standen.

Lesbiennes, homo’s, bi-seksuelen, transgenders.

Slachtoffers, daders, patienten, cliënten, hulpvragenden, hulpverleners.

Allen zijn zij onderdeel van ‘de mensheid’.

Allen bevinden zij zich of in het zorgsysteem of in het rechtssysteem.

Als hulpvragers. Als hulpverleners.

Als daders, cliënten, slachtoffers

Als patiënten, slachtoffers en daders.

Bewust & onbewust. Direct & indirect. 

Mensheid & Normen

De mensheid handelt vanuit de normen van de maatschappij. Vanuit het gedachtegoed dat alle mensen begiftigd met verstand en geweten op de wereld komen. vanuit het gedachtegoed dat alle mensen vanuit geest en broederschap met elkaar omgaan. Hoe het zou horen. Wat fatsoenlijk is. Wat normaal is.

Vanuit de Normen die we hebben vastgelegd in de Verklaring van de Universele Rechten van de Mens. 

Diezelfde mensheid heeft het ook over normen én waarden, wanneer zij handelen vanuit deze normen. Vanuit dat wat normaal is. 

Diezelfde mensheid ontkent de psychopaat, de narcist. Ontkent gewetenloosheid in de mensheid. 

Dat wat essentieel is om onderscheid te kunen maken tussen normen en waarden. En wat essentieel is om waarden aan normen toe te kennen. 

Dat wat essentieel is om te kunnen spreken van ‘de mens begiftigd met verstand en geweten ‘. De mens die zich identificeert met de mens met het geweten, maar de mens zonder het geweten ontkent. 

Dat is óók narcisme. Vanuit onwetendheid. Vanuit het nog niet geweten hebben. 

Vanuit onwetendheid of niet, de gevolgen  zijn hetzelfde. 

Mensheid & Bewustzijn

Als mensheid hebben we ongelooflijk veel in het collectief onbewuste opgeslagen. Slachtoffers mogen er niet zijn. Daders mogen er niet zijn. Onze negatieve emoties mogen er niet zijn, angst mag er niet zijn, psychopaten mogen er niet zijn, narcisten mogen er niet zijn. Oordeel mag er niet zijn. Alles wat essentieel is om te kunnen spreken spreken van bewustzijn in de mensheid. Het bewuste en het onbewuste.

Alles wat essentieel is om als mensheid ons volledig bestaansrecht in te kúnnen nemen.

Alles wat we moeten gaan erkennen, omdat het erkend wil worden. Moet worden.

Omdat gewetenloosheid en meedogenloosheid er altijd is geweest, er is, er altijd zal zijn. 

Zolang we dit niet erkennen in het leven in de mensheid, zal het leven an sich ons keer op keer op keer tegen de vlakte smijten. 

Omdat het gezien, gehoord en erkend wil worden. 

Omdat we in het Leven nooit iets uit mogen sluiten. 

Omdat er in het leven altijd sprake is van de dualiteit!

Mensheid & Waarden

Wanneer we als mensheid echt vanuit normen en waarden willen leven, met elkaar om willen gaan vanuit geest en broederschap, zullen we dat moeten gaan erkennen wat er altijd is geweest, er is, er altijd zal zijn.

Gewetenloosheid en meedogenloosheid in het leven van de mensheid.

Mensen die van nature gewetenloos en meedogenloos zijn.

De mens met angst in de ziel die we generaties lang, in ieder geval vanaf het vastleggen van de universele rechten van de mens, net na de Tweede Wereldoorlog, hebben ontkend.

Gebagetteliseerd, onderdrukt.

Mensen die we de laatste jaren bestaansrecht geven in de DSM, onder de noemer de Narcistische persoonlijkheidsstoornis. De anti-sociale persoonlijkheidsstoornis.

Mensen die we bestaansrecht moeten gaan geven in de mensheid.

Onder de noemer; de mens met verstand, zonder geweten.

In de Verklaring van de Universele Rechten van de Mens. 

Mensheid & Rechtssysteem

 • er zijn altijd twee kanten van een verhaal
 • er zijn geen daders en slachtoffers
 • wil niets horen over narcisme ( je mag iemand niet zomaar een narcist noemen )
 • wil niets horen over psychopathie ( alle mensen zijn in de kern ‘goed’)
 • bagatelliseren, goed praten van ‘fout gedrag’ ( deze mensen weten niet beter)
 • we mogen niet oordelen

Waarschuwingssignalen / Symptomen

 • kans op her-traumatisering 100% 100%
 • kans op verstrikking narcisme 100% 100%
 • kans op acute psychose 50% 50%
 • kans op chronische persoonlijkheidsstoornissen 75% 75%
 • kans op mis-be-handeling 75% 75%
 • onbewust van uitspraken 75% 75%
 • kuddedieren 100% 100%
 • geen mening/wel oordeel 100% 100%

Mensheid  & Zorgsysteem

 • ontkennen mens met kwaadaardig narcisme
 • ontkennen mensen zonder geweten
 • ontkennen mens met goedaardig narcisme
 • ontkennen mens met geweten
 • ontkennen daders
 • ontkennen slachtoffers
 • ontkennen voorwaardelijke liefde
 • ontkennen onvoorwaardelijke liefde
 • oordelen vanuit het ‘niet geweten hebben’

Waarschuwingssignalen / Symptomen

 • kans op her-traumatisering 100% 100%
 • kans op verstrikking narcisme 100% 100%
 • kans op acute psychose 75% 75%
 • kans op chronische persoonlijkheidsstoornissen 75% 75%
 • kans op mis-be-handeling 100% 100%
 • onbewust in uitspraken 100% 100%
 • kuddedieren 100% 100%
 • diepe doordenkers 100% 100%

‘Gedrags’ kenmerken mensen met verstand en geweten & met verstand en zonder geweten. 

Met verstand  &  geweten

 • erkennen mens met kwaadaardig narcisme
 • erkennen mensen zonder geweten
 • erkennen mens met goedaardig narcisme
 • erkennen mens met geweten
 • erkennen daders
 • erkennen slachtoffers
 • erkennen voorwaardelijke liefde
 • erkennen onvoorwaardelijke liefde
 • oordelen vanuit het geweten

Met verstand & zonder geweten

 • ontkennen mens met kwaadaardig narcisme
 • ontkennen mensen zonder geweten
 • ontkennen mens met goedaardig narcisme
 • ontkennen mens met geweten
 • ontkennen daders
 • ontkennen slachtoffers
 • ontkennen voorwaardelijke liefde
 • ontkennen onvoorwaardelijke liefde
 • oordelen vanuit het ‘niet geweten hebben’

Mythes

 

” De meeste mensen deugen “

Er zijn evenveel mensen die deugen als mensen die niet deugen. Het leven is namelijk altijd op zoek naar balans. En in het leven is er altijd sprake van de dualiteit.  Mensen die niet deugen, zijn die mensen die zich schuldig maken aan chronisch lichamelijk, geestelijk, emotioneel, moreel, financieel geweld. Bij partners, kinderen, ouders of willekeurig welke mensen. 

” Alle mensen komen begiftigd met verstand en geweten op de wereld “

Het is onmogelijk om met verstand & geweten op de wereld te komen. Verstand leren we aan en als we het allemaal al geweten hadden, hadden we hier op aarde niets meer te doen. Dan zou het leven slapend aan ons voorbijgaan. 

Daarbij als we het verstand en het geweten hadden, hadden we de Universele Rechten van de Mens allang herzien en herschreven en opgesteld voor die mensen die niet begiftigd met het geweten op de wereld komen. 

” Alle mensen hebben recht op bestaan “

Alle mensen met verstand en geweten hebben recht op bestaan. Of die mensen het al wel hebben geweten of het nog niet geweten hebben. Alle mensen die vanuit geest en broederschap met hun medemens omgaan hebben recht op bestaan. Alle mensen voor wie de rechten van de mens als normaal, als vanzelfsprekend zijn, hebben recht op bestaan. 

Mensen die de rechten van hun medemens keer op keer schenden, hebben geen recht op bestaan. Hebben geen recht op hun rechten, als mens met verstand en geweten. 

Zij behoren niet tot de ‘mens met verstand en geweten’. 

Hiermee hebben zij geen enkel recht om zich te mogen beroepen op hun rechten als mens

” Evidence – based “

Wetenschap & ervaringen verbonden

%

Mens + vs. Mens -

%

liefde vs. angst

%

slachtoffers vs. daders

%

Man vs. Vrouw

%

Mis-handeling in mensheid

%

Nature vs. Nurture

Waar?

MAATSCHAPPIJ/MENSHEID/NORM

 • mensen met verstand, met geweten
 • mensen met verstand, zonder geweten
 • mannen
 • vrouwen
 • kinderen
 • jonge zielen
 • oude zielen
 • slachtoffers
 • daders
 • patiënten
 • hulpverleners
 • hulpvragenden 
mensheid & NARCISME

GOEDAARDIG & KWAADAARDIG NARCISME

Het systeem in de mensheid handelt vanuit onbewust destructief narcisme.

Vanuit de Normen van het Rechtssysteem.

Het rechtssysteem = narcisme.

Het niet bewust zijn, het niet kennen, het ont-kennen van narcisme an sich,  narcisme vanuit de mens met een goede aard en de mens met een kwade aard, maakt dat wij, als mensen met een moreel kompas lijden. Lijden aan ons eigen narcisme. Direct en indirect.

Geestelijk, emotioneel, moreel, financieel en op zingevingsgebied. 

Mensheid & Zorgsysteem

PATIENT & SLACHTOFFER

PATIENT / SLACHTOFFER

 • BEHANDELINGEN SLAAN NIET AAN
 • MIS-BE-HANDELING JEUGDZORG
 • MIS-BE-HANDELING GGZ
 • ACUTE PSYCHOSES
 • VERSLAVINGEN
 • DEPRESSIES
 • BURN-OUT
 • ADHD
 • HECHTINGSSTOORNISSEN
 • SUICIDE
 • COMPLEXE STOORNISSEN
 • ………………..

PATIENT / DADER

 • ANTI-SOCIALE PERSOONLIJKHEIDSSTOORNIS
 • NARCISTISCHE PERSOONLIJKHEIDSSTOORNIS
 • PARANOIDE STOORNIS
 • VERSLAVINGEN
mensheid & Rechtssysteem

SLACHTOFFER & DADER

 

DADERS

 • TBS-KLINIEKEN
 • GEWELDSDELICTEN
 • SEXUEEL GEWELD
 • LICHAMELIJK GEWELD
 • MOORD
 • FAMILIE-DRAMA’S
 • ( CYBER ) STALKING
 • JARENLANGE VECHTSCHEIDINGEN

SLACHTOFFERS

 • TBS-KLINIEKEN
 • GEWELDSDELICTEN
 • SEXUEEL GEWELD
 • LICHAMELIJK GEWELD
 • MOORD
 • FAMILIE-DRAMA’S
 • ( CYBER ) STALKING
 • JARENLANGE VECHTSCHEIDINGEN
mensheid & SPIRITUALITEIT

LOT & LOTSBESTEMMING

Jung sprak in zijn tijd al over een transformatie naar een nieuw tijdperk. Een transformatie van het vissen naar het watermantijdperk. Van allen voor een, naar een voor allen. De HSP, de oude zielen, met en zonder liefde, maken deze transformatie mogelijk. Beiden zijn van enorm grote betekenis voor het voortbestaan van de mensheid.

MENSHEID & ZORGSYSTEEM / RECHTSSYSTEEM

PATIENTEN & SLACHTOFFERS & DADERS

Ben jij hulpverlener en heb jij met patiënten en cliënten te maken? Heb je met slachtoffers en daders te maken? Ben je slachtoffer? Ben je patiënt? Wil jij jouw missie leven? Voel jij tot in het diepst van je ziel, die innerlijke noodzaak dat we alle mensen het recht op bestaan geven?

Laten we ons verbinden!

Kim’s Woordenboek

FAQ | Mensheid Begrippenlijst

Mijn definitie van …..

 

Mensheid

Norm, jonge ziel met en zonder moreel kompas. HSP, oude ziel met en zonder moreel kompas.

Mens

menselijk indivu wat onderdeel is van de mensheid.

Mens +

Mens + vermogen schuld & schaamte te ervaren

Mens -

Mens – vermogen schuld & schaamte te kunnen ervaren

Norm +/-

Jonge ziel met of zonder vermogen schuld en schaamte te ervaren

HSP +/-

Oude ziel met of zonder vermogen schuld en schaamte te ervaren. 

Dader

Mens waarvan zijn handelen of niet handelen negatieve gevolgen heeft voor het voortbestaan van de mensheid en hier niet geestelijk aan lijdt. 

Slachtoffer

Mens wat zich niet bewust is van de negatieve gevolgen van zijn handelen en hier wel geestelijk aan lijdt.

Patiënt

Mens wat geestelijk of lichamelijk lijdt

Hulpverlener

Mens wat hulp verleent aan mens wat geestelijk of lichamelijk lijdt

Hulpvrager

Mens wat lijdt, mens wat doet alsof hij lijdt

HULP

Wil jij je verdiepen in de Mensheid?

Share This