HSP

HSP, de Engelse afkorting voor: High Sensitive Person.

In het Nederlands wordt de afkorting Hoog-sensitief persoon of Hoog-gevoelig persoon gebruikt. 

In de wetenschap wordt veelal de term: sensory processing sensitivity gebruikt. 

Maar wat bedoelen we ermee?

Wanneer behoor je tot de groep hoog-sensitieven?

En waar ben je dan hoog-sensitief voor? Waar ben je dan hoog-sensitief in?

Wat zegt hoog-sensitief zijn over je persoonlijkheid?

Hebben we het over een persoonlijkheidskenmerk?

Hebben we het over iemands aard? Iemands karakter?

Wordt je als HSP geboren? Kun je HSP wórden?

En wat is het verschil tussen overgevoelig zijn en hoog-sensitief zijn?

Maar ook, wat is het verschil tussen de extraverte HSP en de introverte HSP?

Hoe kan het dat de ene HSP wel lasten ervaart en de andere HSP geen lasten ervaart in het dagelijkse leven?

Welke rol speelt empathie hierin? En over welke empathie hebben we het dan?

Wat máákt iemand HSP? 

Is iemand die HSP is, ook hoogbegaafd?

Of moeten we zeggen hoog-beschaafd?

Wat is de gemene deler tussen de HSP en de narcist ?

Wat verklaart de dynamiek tussen de extraverte HSP met empathie en de verborgen narcist?

Wat is de oorzaak van de dynamiek tussen de HSP en de verborgen narcist?

Kim Boom – HSP deskundige

” Je hebt het pas geweten, als je het niet geweten, ‘geweten’ hebt “

        HSP het verleden

K

• Jung

Carl Gustav Jung ( 1875-1961 )was een Zwitsers psychiater en psycholoog. Hij was de opvolger van Freud en de mede-grondlegger van de psycho-analyse en staat onder andere bekend als een introverte HSP. Hij werd in de wetenschap afgeschilderd als een mysticus, een fantast. 

K

• Elaine Aron

Elaine Aron, psycholoog en auteur bracht in 1996 haar boek uit over de ‘High Sensitive Person ‘. Haar visie is gebaseerd op de visie van Jung en op de introverte persoonlijkheid. Ondanks dat zij in de wetenschap niet serieus werd genomen, bereikte zij met haar visie een miljoenenpubliek en zette hiermee de HSP definitief op de kaart. 

K

• Elke van Hoof

Elke van Hoof is klinisch psycholoog met specialisaties in trauma, stress, burn-out en hoogsensitiviteit). Van Hoof komt in 2016 naar buiten met haar wetenschappelijk onderzoek over hoog-sensitiviteit. 

 • HSP is een persoonlijkheidskenmerk
 • 15/20 procent heeft het persoonlijkheidskenmerk HSP
 • je wordt ermee geboren
 • de HSP mist het zintuiglijk filter
 • diepere doordenken
 • 1 groep met angst, geen geestelijk lijden
 • 1 groep met liefde, wel geestelijk lijden
 • gevoelig voor emotionele, lichamelijke  positieve stimuli
 • gevoelig voor emotionele lichamelijke negatieve stimuli
HSP

Mijn Visie

HSP = Hoog-sensitief- Persoon = oude ziel

Ik zie de HSP als de geëvolueerde ziel. De oude ziel.

De ziel die dat wat in zijn aard zit al heeft ontwikkeld in eerdere aardse zielenlevens. De oude ziel die deze zielenlessen nog een keer krijgt óf in het gezin van herkomst, óf in de maatschappij óf in zijn relaties.

Alles wat ooit ‘geweten’ is, wil opnieuw ‘geweten’ worden. 

De oude ziel die het zintuiglijke filter, het emotionele filter, het rationele filter, het ‘natuurlijke’ filter mist. 

De oude ziel die van nature volledig verbonden is met de natuur an sich, met de natuur in zichzelf, met de natuur in het Zelf van de mensheid. 

De oude ziel met veel opgestapeld trauma. 

Persoonlijk en collectief.

Uit dit leven en uit vorige levens.

De oude ziel die getraumatiseerd op de wereld komt. De oude ziel die het aardse leven als traumatisch ervaart.  

Er zijn 2 groepen HSP.

 • Een groep met liefde in de ziel, met een gevoeligheid voor afwijzing.
 • Een groep met angst in de ziel, zonder een gevoeligheid voor afwijzing.

Oftewel een groep met ‘morele empathie ‘, 1 groep zonder ‘morele empathie ‘.

Een groep met het vermogen schuld en schaamte te ervaren, een groep zonder het vermogen schuld en schaamte te ervaren.

Een groep met de aanwezigheid van een moreel kompas, een groep met de afwezigheid van een moreel kompas.

Een groep begiftigd met verstand en geweten, een groep begiftigd met verstand zonder geweten.

Beiden zijn gevoeliger voor negatieve emotionele stimuli en positieve emotionele stimuli dan de norm.

De HSP  met Angst in de ziel, ziet de wereld vanuit angst, vanuit het stress-brein. Dat is zijn natuurlijke staat van zijn. Zijn natuurlijk staat van Zijn die altijd op zoek zal gaan naar die natuurlijke staat van zijn. Omdat dat zijn natuur is.

Alles wat afwijkt van deze staat van Zijn wordt als traumatisch ervaren door zijn systeem.

De HSP met Angst wordt onder deskundigen herkend en erkent op ‘volwassen leeftijd’ als de verborgen narcist, de wolf in schaapskleren, de huis-tuin-keuken-psychopaat.

De groep met Liefde in de ziel, ziet de wereld vanuit liefde. Dat is zijn natuurlijke staat van Zijn. Zijn natuurlijke staat van Zijn die altijd op zoek zal gaan naar die natuurlijke staat van Zijn. Omdat dat zijn natuur is.

Alles wat afwijkt van deze staat van Zijn wordt hoe door het systeem in hem als traumatisch ervaren.

Ik heb het hier over de mens met goedaardig narcisme.

Beiden vallen buiten de ‘norm’.

Beiden worden niet gezien, niet gehoord, niet erkend door de Norm.

De oude ziel die verstopt zit onder veel diagnoses in de DSM. In de Jeugdzorg, in de GGZ.

De oude ziel, die de nieuwe norm wordt. Of al is.

Beiden zien we onder andere onder veel verschillende stempels terug in de DSM. Het Diagnostic en Statistic Manual voor Mental Dis-orders.

Het handboek in het Zorgsysteem voor mentale stoornissen die we verkeerd besteld hebben. Niet besteld zelfs. En omdat we ze niet besteld hebben, eigenlijk ook niet weten wat we ermee ‘moeten’. En omdat ze afwijken van de norm, daar dan maar bestaansrecht geven.

De DSM die niet zou bestaan wanneer we deze mensen bestaansrecht in het leven gaan geven. Gaan zien, gaan horen, gaan erkennen.

Beiden zien we in het zorgsysteem en in het rechtssysteem.

Als hulpverlener, hulpvrager, dader (onbewust/bewust) in het zorgsysteem.

Als  hulpverlener, hulpvrager, dader ( onbewust/bewust) in het rechtssysteem.

HSP +

De extraverte HSP met morele empathie, is de mens die niet door de norm gezien, gehoord en erkend wordt, vaak ook thuis niet gezien, gehoord en erkend wordt en hier wel last van heeft.

Het menselijk individu wat zich herkent in de idealist, de moraalridder, de wereldverbeteraar. Het is de mens die strijd voor rechtvaardigheid, eerlijkheid, een betere wereld.

De HSP die werkelijk in alles extravert is. In zijn binnenwereld in zijn buitenwereld. In verbaal gedrag, in non-verbaal gedrag. De HSP met het hart op de tong. De HSP waar zijn gezicht boekdelen spreekt.  De HSP met een sterke wil. De HSP met een voet op de rem en een voet op het gaspedaal. De HSP die alles uit het leven wil halen wat erin zit.

De HSP die zich wellicht herkent in het masker van de openlijke narcist. Charmant, knap uiterlijk, verbaal goed onderlegd, houdt van schoonheid, gelooft in de ideale liefde, gelooft in de prins op het witte paard.

Met het essentiële verschil :

Het vermogen tot morele empathie.

De aan en afwezigheid van morele empathie.

Het is de mens die in dit leven de staat van het volledig bewustzijn zal bereiken.  Het volledig zielsbewustzijn. De staat van onvoorwaardelijke liefde. De staat van ZIJN. De vrije wil, zoals Jung dit noemt.

Het is het menselijk individu wat in dit leven alle zielenlessen krijgt om deze staat van onvoorwaardelijke liefde te kunnen bereiken. Die alles in zijn vermogen heeft deze staat van Zijn te kúnnen bereiken.

Het is het menselijk individu wat het kwaadaardig narcisme in de buitenwereld tegen gaat komen.

Omdat dat het enige is wat maakt dat je deze staat van Zijn wíl bereiken. En omdat het de bedoeling is dat je in dit leven die staat van Zijn zal bereiken.

Gemene deler

De extraverte HSP met morele empathie en de introverte HSP zonder morele empathie trekken elkaar aan als een magneet.

Wat logisch is.

De plus en de min. Extravert vs. introvert. Liefde vs. Angst. Bewust vs. onbewust. Slachtoffer vs. dader.

Maar dat niet alleen.

De HSP zonder morele empathie heeft de persoonlijkheid, de identiteit nódig, van de extraverte HSP. Dat is wat hem het masker van narcisme verschaft.

Beiden worden niet gezien, gehoord en erkend door de NORM. Door de maatschappij.

Vallen buiten de ‘normale relatieboot’.

Beiden zijn rationeel en zintuiglijk enorm ontwikkeld.

Beiden kenmerken zich op ‘volwassen leeftijd’ middels verlatingsangst/bindingangst.

Verlatingsangst/bindingsangst ontwikkeld vanuit Angst. Verlatingsangst/bindingsangst ontwikkeld vanuit Liefde.

Beiden hebben veel narcisme ontwikkeld. Overlevingsmechanismen.

Beiden varen volledig op hun overlevingsmechanismen.

Daar is hun hele denken op gebaseerd. Daar is hun hele handelen op gebaseerd.

Beiden hebben zich als een kameleon volledig aangepast aan de overlevingsmechanismen vanuit de maatschappij.

Aan de verwachtingen van de maatschappij.

Vanuit destructief goedaardig narcisme vanuit de maatschappij.

Voor de HSP + onbewust, tot hij het kwaadaardig narcisme tegenkomt. Voor de HSP – bewust, vanaf het moment dat hij het denken en handelen in de maatschappij tegenkomt.

 

HSP –

De introverte HSP zonder morele empathie, is de mens die niet door de norm wordt gezien, gehoord en erkend, ook thuis niet gezien, gehoord en erkend wordt en hier geen last van heeft.

Bij de mens waar alleen ANGST in de ziel aanwezig is, is het vermogen tot morele empathie, moreel bewustzijn, niet aanwezig. Het moreel kompas ontbreekt. Dat is wat er namelijk gebeurt, wanneer er alleen ANGST aanwezig is. Deze mensen missen het moreel kompas. Het engeltje en duiveltje in de ziel.

Zij missen het vermogen schuld en schaamte te ervaren. Niet over hun denken, niet over hun handelen. Niet over hun lichaam, niet over hun emoties.

Onder narcisme- of psychopathie deskundigen bekend als  ‘de verborgen narcist ‘. De wolf in schaapskleren. De spiritueel narcist. De huis-tuin-keukenpsychopaat. De hoog-sensitieve narcist. Het menselijk individu met kwaadaardig narcisme.

De oude ziel met het masker van de integere, in-nemende, introverte, gevoelige mens.

De mens die we kunnen zien in de spirituele wereld, de spiritueel narcist.

De mens die we kunnen zien in de gewone mensenwereld. Onder de Norm. Het is het menselijk individu wat zich graag begeeft in hogere sociale kringen. Wat zeer intelligent is. Wat zeer kwaadaardig is.

De HSP die al jong heeft moeten leren wat moreel wel en wat moreel niet verantwoord is. Wat goed en fout is.

Het is de mens die in dit leven nooit de staat van het volledig zielsbewustzijn kan bereiken. De staat van onvoorwaardelijke liefde. De vrije wil.

De HSP die alleen het vermogen heeft Angst en Ratio te ontwikkelen.

Angst & Ratio is een dodelijke combinatie.

Voor de mens in zijn omgeving. De mens met het vermogen tot morele empathie.

Gedragskenmerken HSP +

 • Zoals de ware aard is, vertrouwt hij zijn gasten.
 • Ziet de wereld vanuit een roze bril
 • handelt vanuit liefde en vertrouwen ( ik behandel de ander, zoals ik zelf behandeld wil worden )
 • wil geen stempel drukken
 • wil niets horen over narcisme ( je mag iemand niet zomaar een narcist noemen )
 • wil niets horen over psychopathie ( alle mensen zijn in de kern ‘goed’)
 • bagatelliseren, goed praten van ‘fout gedrag’ ( deze mensen zijn zo geworden door een traumatische jeugd )
 • helperssysndroom ( helpen zonder hulpvraag )

Waarschuwingssignalen / Symptomen

 • bindingsangst/verlatingsangst 100% 100%
 • co-dependency 75% 75%
 • parentificatie 65% 65%
 • gevoelig voor verslavingen 80% 80%
 • drang naar spiritualiteit 85% 85%
 • creatief in woorden 90% 90%
 • Creatief denkers 100% 100%
 • diepe doordenkers 100% 100%

Gedragskenmerken HSP –

 • Zoals de ware aard is, vertrouwt hij zijn gasten
 • Ziet de wereld vanuit een zwarte bril
 • vraagt op een negatieve manier om aandacht
 • Ziet de wereld vanuit angst en wantrouwen
 • past zich aan als een kameleon aan zijn omgeving
 • lijkt zeer integer
 • golddigger
 • kent de etiquette als geen ander
 • wil geen oude koeien uit de sloot halen ( dan hoef je er ook geen verantwoordelijkheid voor te nemen ) 
 • bagatelliseren, goed praten van ‘fout gedrag’ ( deze mensen zijn zo geworden door een traumatische jeugd)

Waarschuwingssignalen / Symptomen

 • bindingsangst/verlatingsangst 100% 100%
 • verlatingsangst/bindingsangst 100% 100%
 • rationeel zeer intelligent 100% 100%
 • gevoelig voor verslavingen 100% 100%
 • Spirituele goeroe’s 90% 90%
 • creatief in woorden 100% 100%
 • Creatief denkers 100% 100%
 • diepe doordenkers 100% 100%

Extraverte HSP +  & Introverte HSP –

HSP + 

 • man/vrouw
 • oude ziel
 • praat over ‘de zin ‘van het leven
 • extravert in verbaal gedrag
 • extravert in non-verbaal gedrag
 • extravert in handelen, neemt het voortouw
 • sterke wil
 • sterke persoonlijkheid
 • groot imagination ego ( wereldverbeteraar, idealist )
 • zelfvoorzienend
 • zelf op de voorgrond
 • verbaal sterk
 • ( sarcastische humor ) humor
 • stoer in de buitenwereld, gevoelig ‘thuis’  ( grote mond, groot hart )
 • succesvol in zakenwereld/zorg
 • houdt van mooie materie
 • houdt van geld
 • houdt van aanzien
 • houdt van controle
 • ziel en zaligheid op tafel
 • gebruikt veel woorden, zegt veel
 • gevoelig voor passief- agressief non-verbaal gedrag
 • lijdt aan schuldgevoelens
 • lijdt aan schaamtegevoelens
 • lijdt aan zelf-veroordeling
 • vindt het moeilijk om zijn plek op aarde in te nemen
 • vindt het moeilijk om gezonde grenzen te stellen
 • vindt het moeilijk om om zijn ruimte te vragen
 • zichzelf verliezen in sex met de ander ( hemels)
 • alle kanten kunnen zien en de eigen kant als laatste, of niet
 • ‘voelen’ wat de ander nodig heeft, maar niet kunnen ‘voelen’ wat de eigen behoeftes zijn
 • bang om de ander te kwetsen door nee te zeggen
 • kan niet tegen onrechtvaardigheid
 • wil ‘oprechte’ verbinding van hart tot hart
 • leent liever geen geld van de ander ( zal het zo snel mogelijk teruggeven )
 • Open in houding en gedrag

HSP –

 • man/vrouw
 • oude ziel
 • praat over ‘het weer’
 • introvert in verbaal gedrag
 • introvert in non-verbaal gedrag
 • introvert in handelen, ( wacht net zo lang tot jij gaat handelen )
 • slappe wil
 • geen persoonlijkheid
 • groot imagination ego ( Ik zal de winnaar zijn )
 • heeft de ander nodig om zichzelf te laten voorzien
 • partner of kind op de voorgrond
 • verbaal zwak
 • cynische humor
 • gevoelig in de buitenwereld, rationeel thuis
 • zoeken partner uit die succesvol is in de zakenwereld
 • houdt van mooie materie ( van een ander, eigent het zichzelf toe )
 • houdt van geld ( van een ander, eigent het zichzelf toe )
 • houdt van aanzien ( via de ander )
 • houdt van controle ( over de ander, eigent het zichzelf toe )
 • passieve agressie verbaal en non-verbaal
 • gebruikt weinig woorden, zegt veel
 • ‘gevoelig’ voor agressief verbaal gedrag
 • doet of hij lijdt aan schuldgevoelens
 • doet of hij lijdt aan schaamtegevoelens
 • lijdt niet aan zelfveroordeling
 • kan prima zijn plek op aarde innemen
 • kan hele gezonde grenzen stellen
 • kan heel goed om zijn ruimte vragen
 • zichzelf verliezen in sex met de ander ( le petite morte)
 • alleen hun eigen kant kunnen zien.
 • zeggen te voelen wat de ander nodig heeft, niet kunnen voelen wat de ander nodig heeft
 • doet alsof hij bang is je te kwetsen door nee te zeggen
 • doet alsof hij niet tegen onrechtvaardigheid kan
 • wil ‘oprechte’ verbinding van lichaam tot lichaam
 • leent met gemak geld van de ander, vergeet met gemak het terug te geven
 • hooghartig en arrogant in gedrag

 

Luister naar de HSP podcast

met Kim Boom

Mythes

 

” HSP is een persoonlijkheidskenmerk “

HSP is geen persoonlijkheidskenmerk.  HSP zegt alles over je persoonlijkheid an sich. In het geval van de HSP met Liefde in de ziel, dat je een persoonlijkheid hebt, in het geval van de HSP met angst in de ziel dat je geen persoonlijkheid hebt.

Wat in het geval van de HSP met Liefde in de Ziel nog niet wil zeggen dat je een persoonlijkheid ‘bent‘. Daarvoor is het essentieel dat je de mens zonder het geweten hebt erkend.

” Extraversie en Introversie zegt iets over je persoonlijkheid. “

Extraversie kan iets zeggen over je persoonlijkheid, maar kan ook iets zeggen over je overlevingsmechanisme. Evenals introversie iets kan zeggen over je persoonlijkheid, maar ook over je overlevingsmechanisme. 

” Hoog-sensitief is hetzelfde als gewetensvol zijn  “

Hoog-sensitiviteit wordt veelal geassocieerd met de mens die gewetensvol is. Gewetensvol zijn kan pas wanneer het niet geweten volledig erkend is en geweten is. Veel HSP ontkennen gewetenloosheid, ontkennen narcisme. Dat wat essentieel is om van gewetensvolheid te kunnen spreken. 

” Evidence – based “

wetenschap & ervaringen verbonden

 

%

HSP vs. mensheid

%

HSP vs. Norm

%

Introvert vs. Extravert

%

Man vs. Vrouw

%

HSP & slachtoffer

%

Nature & Nurture

Waar?

MAATSCHAPPIJ/MENSHEID/NORM

Waar zien we de HSP? 

 • mensen met verstand, met geweten
 • mensen met verstand, zonder geweten
 • mannen
 • vrouwen
 • kinderen
 • jonge zielen
 • oude zielen
 • slachtoffers
 • daders
 • patiënten
 • cliënten
 • hulpverleners
 • hulpvragenden
HSP & NARCISME

GOEDAARDIG VS. KWAADAARDIG NARCISME

De HSP met Liefde in de Ziel en de HSP met Angst in de ziel, handelen beiden vanuit de identificatie met hun aard. Vanuit het denken dat alle mensen licht en liefde zijn, vanuit het denken dat alle mensen donker en angst zijn. Projecteren hun eigen belevinsgwereld volledig op de belevingswereld van de ander. Handelen vanuit hun instinctieve kindbehoeftes.  Vanuit het innerlijk kind. Beiden handelen vanuit narcisme. Vanuit rationele overlevingsmechanismen. Daar zit de verstrikking. Narcisme vanuit liefde, narcisme vanuit angst.

HSP  & Zorgsysteem

PATIENT & SLACHTOFFER

PATIENT / SLACHTOFFER

 • BEHANDELINGEN SLAAN NIET AAN
 • MIS-BE-HANDELING JEUGDZORG
 • MIS-BE-HANDELING GGZ
 • ACUTE PSYCHOSES
 • VERSLAVINGEN
 • DEPRESSIES
 • BURN-OUT
 • ADHD
 • HECHTINGSSTOORNISSEN
 • SUICIDE
 • COMPLEXE STOORNISSEN
 • ………………..

PATIENT / DADER 

 • ANTI-SOCIALE PERSOONLIJKHEIDSSTOORNIS
 • NARCISTISCHE PERSOONLIJKHEIDSSTOORNIS
 • PARANOIDE STOORNIS
 • VERSLAVINGEN

 

HSP & Rechtssysteem

SLACHTOFFER & DADER

 

Waar?

 • vechtscheidingen
 • cyberstalking
 • familie-drama’s
 • witte-boordencriminaliteit

 

HSP & SPIRITUALITEIT

LOT & LOTSBESTEMMING

Jung sprak in zijn tijd al over een transformatie naar een nieuw tijdperk. Een transformatie van het vissen naar het watermantijdperk. Van allen voor een, naar een voor allen. De HSP, de oude zielen, met en zonder liefde, maken deze transformatie mogelijk. Beiden zijn van enorm grote betekenis voor het voortbestaan van de mensheid.

HSP & zorgsysteem / rechtsysteem

PATIENTEN & SLACHTOFFERS & DADERS

Ben jij hulpverlener en heb jij met patiënten en cliënten te maken? Heb je met slachtoffers en daders te maken? Ben je slachtoffer? Ben je patiënt? Wil jij jouw missie leven? Voel jij tot in het diepst van je ziel, die innerlijke noodzaak dat we alle mensen het recht op bestaan geven?

Laten we ons verbinden!

Kim’s Woordenboek

FAQ | HSP Begrippenlijst

Mijn definitie van …..

 

HSP

oude ziel

HSP extravert

Oude ziel extravert in binnenwereld, extravert in buitenwereld

HSP introvert

Oude ziel introvert in binnenwereld, introvert in buitenwereld

HSP +

Oude ziel met vermogen schuld en schaamte te ervaren

HSP -

Oude ziel zonder het vermogen schuld en schaamte te ervaren

HSP + extravert

Extraverte HSP met vermogen schuld en schaamte te ervaren.

HSP - introvert

Introverte HSP zonder het vermogen schuld en schaamte te ervaren

HSP Hulp

Wil jij je verdiepen in het Zelf van je Zelf? van de HSP? Met een moreel kompas?

Doe de HSP test.

Share This