Empathie

 

Empathie, empathisch zijn. Wanneer ben je empathisch? Wat bedoelen we wanneer we zeggen dat we empathisch zijn? Zijn we als we empathie hebben ook als vanzelf empathisch? Of moeten we hier iets voor doen?

Hoe empathisch zijn we eigenlijk? Hoe empathisch vinden we onszelf eigenlijk?

Zijn we wel zo empathisch als we denken dat we zijn?

Hoe zit het met ons persoonlijk vermogen tot empathie en hoe zit het met ons collectief vermogen tot empathie?

Wat is dat ’empathie’ nu eigenlijk?

En wat is de functie van empathie als het zoveel lijden met zich meebrengt?

Kim Boom – empathie-expert

” Zijn we eigenlijk niet narcistisch, wanneer we denken dat we empathisch zijn? “

  Empathie, het verleden

K

• Jung

Carl Gustav Jung ( 1875-1961 ) moet het, mijns inziens, hebben gehad over empathie, toen hij het had over ‘het bewustzijn’. Het bewustzijn in de psyche. Het bewuste en het onbewuste. Het licht en het donker. Het bewustzijn in het menselijk individu en het bewustzijn in de mensheid. Het persoonlijk bewustzijn, het collectief bewustzijn. 

K

• Brene Brown

Brene Brown ziet empathie als;

 • dat je het vermogen hebt om het standpunt van de andere partij te zien,
 • dat je het standpunt van de ander begrijpt,
 • dat je je zelf in de schoenen van de ander kan verplaatsen,
 • dat je de visie van de ander niet veroordeelt én
 • beseft dat niet alleen jouw visie er is.
K

• Martin appelo

Martin Appelo, psychiater en volgens eigen zeggen narcist, geeft aan dat een ‘narcist’ in tegenstelling tot wat we tot op heden aannemen onder narcisme deskundigen en in de DSM, wel degelijk in het bezit is van empathie. Hij moet het, mijns inziens  hebben over rationele & morele empathie. Kennis en weten gebaseerd op de ratio. Kennis en weten gebaseerd op normen. 

Mijn Visie

Empathie an sich is ‘leven’ of ‘ liefde’ of ‘bewustzijn’.

” Al wat is “

We kunnen pas spreken van bewustzijn als er sprake is van het bewuste en het onbewuste. Het bewuste en het onbewuste samen, vormen samen het bewustzijn en zijn even belangrijk. Het onbewuste doet niet onder voor het bewuste.

Beiden zijn essentieel om te kunnen spreken van Mens Zijn. 

Empathie kunnen we onderverdelen in rationele empathie, emotionele empathie en morele empathie.

En kunnen we onderverdelen in persoonlijke empathie en collectieve empathie. Oftewel het persoonlijk bewustzijn en het collectief bewustzijn.

Het bewustzijn in de mens en het bewustzijn in de mensheid.

Rationeel, emotioneel en moreel.

Het menselijk individu wat we tot op heden als de psychopaat of de narcist hebben bestempeld en zich kenmerkt door chronisch gewetenloos en meedogenloos gedrag, mist het vermogen tot emotionele empathie in de psyche.

Emotionele empathie wat noodzakelijk is om je te kunnen verplaatsen in iemand die wel het vermogen tot emotionele empathie heeft.

Emotionele empathie wat essentieel is om te spreken van een moreel kompas. 

Wat doet de aanwezigheid van het moreel kompas met het Mens Zijn?

De aanwezigheid van een moreel kompas maakt dat je het vermogen hebt om liefde te kunnen ervaren. Het maakt dat je waarden toe kan kennen aan aardse ervaringen. Dat je schuld en schaamte kan ervaren, dat je bezieling kan ervaren.

Het maakt iemand Mens. 

Rationele Empathie

Wanneer ik spreek over rationele empathie, rationeel bewustzijn spreek ik over kennis en weten op het rationeel bewuste deel van empathie en kennis en weten op het gebied van het rationeel onbewuste deel van de psyche.

Samen vormen zij het rationeel bewustzijn.

Als mensheid hebben we met name het bewuste deel van het rationeel bewustzijn enorm ontwikkeld. Kennis en weten op het gedachtegoed ‘ alle mensen hebben bewustzijn in de ziel’ .

Daar is ons collectieve denken op gebaseerd.

Van daaruit kijken we, van daaruit denken we, van daaruit handelen we.

In het Zorgsysteem, in het Rechtssysteem, in het systeem van de mensheid.

Hiermee handelen we vanuit narcisme. 

Emotionele empathie

Wanneer ik spreek van emotionele empathie, emotioneel bewustzijn, spreek ik over kennis en weten, gebaseerd op het emotioneel bewuste deel van het emotioneel bewustzijn en kennis en weten gebaseerd op het onbewuste deel van het emotioneel bewustzijn.

Emotionele empathie maakt zich zichtbaar via schuld en schaamte. Schuld & schaamte wat zich in onze binnenwereld laat zien, wanneer onze basis-emoties zich laten zien. Van ons Zelf of van de ander.

De positieve basis-emoties, de negatieve basisemoties.

Het is engeltje en duiveltje wat iets van deze emoties vindt. Wat een oordeel heeft over deze emoties.

Mensen die we diagnosticeren als de Narcistische persoonlijkheidsstoornis en de anti-sociale persoonlijkheidsstoornis missen het kunnen ervaren van schuld en schaamte.

Morele Empathie

Wanneer ik spreek van morele empathie, spreek ik van het moreel bewustzijn. Het bewustzijn wat gebaseerd is op kennis en weten gebaseerd op het moreel bewuste deel van het moreel bewustzijn. Kennis en weten gebaseerd op het onbewuste deel van het moreel bewustzijn.

Morele empathie gaat over erkennen dat er daders en slachtoffers zijn. 

Morele empathie maakt normen en waarden zichtbaar.

Morele empathie maakt daders en slachtoffers zichtbaar.

Morele empathie maakt dat we ons als mensen onderscheiden van de ‘reptielenwereld’. 

 

Narcistisch zijn

 • medelijden met daders hebben
 • ontkennen narcisme
 • ontkennen psychopaat
 • we komen heel op de wereld en verlaten heel de wereld
 • alle mensen hebben recht op bestaan
 • iedereen heeft zijn eigen waarheid
 • waar twee vechten, hebben twee schuld
 • elk verhaal heeft twee kanten
 • elke dader is ook slachtoffer
 • hij/zij heeft een moeilijke jeugd gehad
 • hij/zij weet niet beter
 • ‘ik oordeel niet’

Signalen

 • kans op narcisme in relaties 100% 100%
 • last van narcisme in relaties 50% 50%
 • ontkenning narcisme 100% 100%
 • identificatie met mens met geweten 100% 100%
 • ontkenning mens zonder geweten 100% 100%
 • ontkenning narcisme 100% 100%
 • Creatief denkers 100% 100%
 • diepe doordenkers 100% 100%

Empathisch zijn

 • Bewust van al wat is!
 • Alles mag er zijn
 • daders & slachtoffers
 • narcisme
 • mensen met geweten
 • mensen zonder geweten
 • ‘ik oordeel wel’. 

Signalen

 • vrij van gewetensconflict 100% 100%
 • bezieling ervaren 100% 100%
 • zelfacceptatie 100% 100%
 • bewust van ‘al wat is’. 100% 100%
 • Spiritueel 100% 100%
 • creatief in woorden 100% 100%
 • Creatief denkers 100% 100%
 • diepe doordenkers 100% 100%

Narcistisch Zijn vs. Empathisch Zijn

Narcistisch Zijn

 • rationeel bewust mag er zijn
 • rationeel onbewuste mag er niet zijn
 • emotioneel bewuste mag er zijn
 • emotioneel onbewuste mag er niet zijn
 • goede denken mag er zijn
 • kwade denken mag er niet zijn
 • mensen met geweten mogen er niet zijn ( HSP ) 
 • mensen zonder geweten mogen er niet zijn ( psychopaat ) 
 • daders mogen er niet zijn
 • slachtoffers mogen er niet zijn
 • dader = slachtoffer / slachtoffer = dader
 • narcisme mag er niet zijn
 • oordeel mag er niet zijn
 • normen zijn gelijk aan waarden

Empathisch Zijn

 • Bewust van al wat is
 • Alles mag er zijn
 • in het rationeel bewustzijn
 • in het emotioneel bewustzijn
 • in het moreel bewustzijn
 • in het goede denken
 • in het kwade denken
 • in het positieve emotionele denken
 • in het negatieve emotionele denken
 • daders & slachtoffers
 • normen & waarden
 • narcisme
 • mensen met geweten
 • mensen zonder geweten

Mythes

 

” Een narcist heeft geen empathie “

Een narcist heeft juist een heel groot vermogen tot empathie. Rationele empathie. Kennis en weten gebaseerd op de mens met geweten. Kennis en weten gebaseerd op zichzelf. Als iemand zonder emotionele empathie.

” Empathie kun je leren “

Empathie kunnen we zeker leren. Empathie zoals we het tot op heden kennen, gaat ook over wat we geleerd hebben.

Alleen is dat niet ’empathie’ waar we last van hebben. Waar we aan lijden.

Aan kennis en wetenschap lijden we niet.

 Waar we wel aan lijden zijn gevoelens als schuld en schaamte. Gevoelens die mensen zonder moreel kompas niet kennen.

” We moeten empathie voor de ander inzetten”

Empathie is niet bedoeld om voor de ander in te zetten. Tenminste niet alleen. Als we empathie voor de ander in zetten, geven we ons bewustzijn weg. 

” Evidence – based “

Wetenschap & ervaringen verbonden

%

empathie vs. mensheid

%

bewuste versus onbewuste

%

empathie versus narcisme

%

Man vs. Vrouw

%

Mis-behandeling daders/slachtoffers

%

Nature vs. Nurture

Waar?

MAATSCHAPPIJ/MENSHEID/NORM

 Waar zien we empathie ?

 • mensen met verstand, met geweten
 • mensen met verstand, zonder geweten
 • mannen
 • vrouwen
 • kinderen
 • jonge zielen
 • oude zielen
 • slachtoffers
 • daders
 • patiënten
 • cliënten
 • hulpverleners
 • hulpvragenden
empathie & narcisme

CONSTRUCTIEF NARCISME & DESTRUCTIEF NARCISME

Wanneer we handelen vanuit de collectieve overtuiging dat alle mensen begiftigd zijn met verstand en geweten, handelen we vanuit narcisme. We denken dat we empathisch zijn, maar we zijn narcistisch. We handelen vanuit het willen bevredigen vanuit onze eigen instinctieve behoeftes en verlangens naar vrede en harmonie op aarde. Naar het in stand houden van onze eigen illusie dat alle mensen in essentie licht en liefde zijn. Hiermee zijn we niet empathisch, maar zijn we net zo narcistisch als we de narcist verwijten dat hij is. 

EMPATHIE & Zorgsysteem

PATIENT & SLACHTOFFER

WAT NEMEN WE WAAR IN HET ZORGSYSTEEM ?

 • BEHANDELINGEN SLAAN NIET AAN
 • MIS-BE-HANDELING JEUGDZORG
 • MIS-BE-HANDELING GGZ
 • ACUTE PSYCHOSES
 • VERSLAVINGEN
 • DEPRESSIES
 • BURN-OUT
 • ADHD
 • ADD
 • HECHTINGSSTOORNISSEN
 • SUICIDE
 • COMPLEXE STOORNISSEN
EMPATHIE & Rechtssysteem

SLACHTOFFER & DADER

 

 In het rechtssysteem hebben we empathie ontwikkeld vanuit het rationeel bewuste deel van het vermogen tot empathie. Vanuit het denken dat alle mensen met bewustzijn op de wereld komen. Daarop is het denken gebaseerd, daarop is het handelen gebaseerd.

We vinden dat we daders een plek in de samenleving moeten geven, waarmee we slachtoffers hun plek in de samenleving ontnemen.

EMPATHIE & SPIRITUALITEIT

LOT & LOTSBESTEMMING

Empathie of bewustzijn en spiritualiteit in de mens en de mensheid. Als mensheid staan we op het punt een transformatie te maken. Een transformatie van het bewustzijn, naar het volledig zielsbewustzijn. Van het oude denken naar het nieuwe denken. Van het oude handelen, naar het nieuwe handelen. Van het bewust worden van dat wat er is, wat er altijd is geweest, wat er altijd zal zijn.

Het leven vraagt ons bewust te worden van ons vermogen tot morele empathie en het te ont-wikkelen.

EMPATHIE & ZORGSYSTEEM / RECHTSSYSTEEM

PATIENTEN & SLACHTOFFERS & DADERS 

Ben jij hulpverlener en heb jij met patiënten en cliënten te maken? Heb je met slachtoffers en daders te maken? Ben je slachtoffer? Ben je patiënt? Wil jij jouw missie leven? Voel jij tot in het diepst van je ziel, die innerlijke noodzaak dat we alle mensen het recht op bestaan geven?

Laten we ons verbinden!

Kim’s Woordenboek

FAQ | Empathie

Begrippenlijst

Mijn definitie van …..

 

empathie

bewustzijn in de psyche

rationele empathie

rationeel bewustzijn in de psyche

emotionele empathie

emotioneel bewustzijn in de psyche

morele empathie

moreel bewustzijn in de psyche

persoonlijke empathie

empathie in de mens

collectieve empathie

empathie in de mensheid

rationeel bewuste

kennis en weten gebaseerd op mensen met geweten

rationeel onbewuste

Kennis en weten gebaseerd mens zonder geweten

moreel bewuste

daders & slachtoffers

moreel onbewuste

daders & slachtoffers

HULP

Wil jij je je vermogen tot empathie ont-wikkelen?

Share This